Sökresultat för "Olja"

(24 träffar)
Visar 1-15 av 24 träffar
Relevans / Datum
 • Sällsynt dålig tajming för skatt på bioolja

  Sällsynt dålig tajming för skatt på bioolja Per Everhill Regeringen föreslår att skattebefrielsen för grödobaserade biooljor som används för uppvärmning ska återstående andelen fossila bränslen i energiproduktionen. Bildblock - KV1 Fossil olja används idag endast som spetsbränsle i den svenska kraftvärmen. Det handlar
  24 juni 2020
 • Tekniska verken fasar ut fossil kol och olja

  Tekniska verken fasar ut fossil kol och olja Per Everhill TOK. Trä. Olja. Kol. Sett från Stångån. Det har länge varit minnesregeln för vilket slags bränsle enhälligt att energiproduktionen med fossil olja och kol ska upphöra från och med år 2020. Några mindre oljeeldade lokala reservpannor kommer visserligen att
  15 december 2017
 • Kraftvärme gör nytta i flera samhällssektorer – vem ser till helheten?

  i form av fjärrvärme kunde vi ta steget bort från ineffektiv ved-och oljeledning i våra hus samtidigt som vi fick ett nytt elproduktionsslag utöver vattenkraften fortsatte ända fram till oljekrisen i början av 1970-talet. Då påbörjades en för sin tid oerhört framsynt omställning från olja och kol till biobränslen
  05 juli 2016
 • Kan miljöskatter ge ökade utsläpp?

  var den svenska kraftvärmen i princip 100 % fossileldad och då vanligen med olja och kol. Det märktes bland annat på fönsterblecken i många svenska städer dammpartiklar från det lokala kraftvärmeverket. I ljuset av 1970-talets oljekris skedde emellertid en omställning. Svensk kraftvärme bytte bränsle till
  23 augusti 2019
 • Miljömärkning av drivmedel – förslag med potential

  dieselproducenter som idag innebär olika typer av inblandade miljöbränslen, exempelvis tallolja kommer att få sin miljöinsats tydliggjord på ett helt annat sätt än idag relationerna mellan olika bränslens miljöpåverkan. Även om du pytsar i lite tallolja i fossil diesel så är den fortfarande betydligt mer miljö-och klimatpåverkande
  22 augusti 2016
 • Dags att betala för biogasens samhällsnytta!

  samma miljö- och klimatprestanda, till ett mycket attraktivt pris. Priset på olja och därmed fossila bränslen som bensin och diesel, har i princip varit konstant konstant de senaste fem åren och dessutom mycket lågt. År 2007-2008 var olja mer än dubbelt så dyrt som idag, samtidigt som biogasens produktionskostnad
  04 juli 2017
 • Moderna energikrav måste beakta resurseffektivitet

  värme från avfall eller spill från skogsindustrin med värme från kol, gas, olja eller trä som bryts, pumpats eller avverkats för energiändamål riskerar vi energiproduktion från restbränslen inte betraktas på samma sätt som från jungfrulig kol, olja, gas eller trä. Att premiera tillvaratagande av energi som annars skulle
  09 maj 2018
 • Nej, elsystemet begränsas inte av gränser på kartan

  Tänk om jag laddat min elbil i Karlshamns kommun där man har ett stort oljekraftverk. Vad hemskt det skulle vara!”. Så fungerar det naturligtvis inte och ersätter mer klimatpåverkande energi, exempelvis bensin och diesel i bilar eller olja och gas inom industrin. Det kan definitivt ge minskad klimatpåverkan, men
  20 september 2017
 • Låt biogasen bli en del av samhällets krisberedskap!

  fossila bränslen, vilket efter 1970-talets oljekris var fokus för många svenska myndigheter. Importerad olja är fortfarande en viktig del av svenska ekonomi
  03 juli 2017
 • Rätt primärenergifaktorer nödvändigt för resurseffektivt byggande

  biobränsle- eller avfallseldade kraftvärmeanläggningar med små pelletspannor, villaolja och vedeldning vilket ger en kraftigt snedvriden bild av dessa uppvärmningsformers
  03 mars 2017
 • Nödvändigt med nya prövningsvillkor för vattenkraften

  energislag har hög reglerförmåga, men det handlar främst om fossila bränslen som olja, kol eller gas. Det unika med vattenkraften är att den förutom att vara högt
  19 april 2016
 • Så kan svensk energiförsörjning bli säkrare under kris och krig

  riskerar viten för miljöbrott. Kan vi upprätthålla produktionen genom att köra olja, kol, trä och då kanske i fel pannor eller i reservanläggningar med begränsad vissa bränslen, andra kanske har små lager, men med högenergibränslen som olja, några har små lager för eget bruk och så vidare. Det vore intressant att
  15 januari 2018
 • Låt industrin slippa köpa utsläppsrätter för biogas!

  Naturgasanvändning innebär avsevärt minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med kol och olja, men det handlar fortfarande om ändlig fossil energi. För dessa industrier
  03 oktober 2019
 • Sverige behöver mål och styrmedel för resurseffektivitet

  sådan anläggning definitivt minskat vårt behov av behöva utvinna ny fossil olja, vilket emellertid inte ger några direkta mätbara utsläppsminskningar. Energiåtervinning
  22 september 2020
 • Kapacitetslösningen i storstäderna visar på behovet av en ny elmarknadsdesign

  årsbasis under några dagar när det är som kallast. Och visst ska vi avveckla olja, kol och naturgas i kraftvärmen (några enstaka procent återstår idag), men
  04 november 2019

Datum

Innehållstyp