Sökresultat för "Nox-avgiften"

(29 träffar)
Visar 1-15 av 29 träffar
Relevans / Datum
 • NOx-avgift som skatt?

  NOx-avgift som skatt? Per Everhill Sannolikt ingen bra idé om syftet är minskade utsläpp. Utsläpp av kvävedioxider från förbränning är ett globalt miljöproblem levande sjöar och vattendrag. Därför infördes 1992 en avgift på kväveoxidutsläpp, den så kallade NOx-avgiften, för att minska utsläppen av kväveoxider från f
  20 december 2016
 • Det där med elnätsavgifter…

  med elnätsavgifter… Per Everhill I veckan presenterades årets Nils Holgerssonundersökning som bland annat visade att de svenska elnätsavgifterna ökat möjligheter att höja sina avgifter. Det är bra. Elnät är en kollektiv nyttighet vars finansiering är hela kundkollektivets ansvar, där avgifternas storlek givetvis
  16 maj 2016
 • Sverige behöver mål och styrmedel för resurseffektivitet

  lämnar avfall till deponi eller energiåtervinning betalar en avgift för detta (malus). Avgiften används sedan till att ge bonus till de aktörer som materialåtervinner
  22 september 2020
 • Diskbänksrealism – hur skapar vi cirkulär ekonomi i praktiken?

  "Bonus-malus system" för avfall. Tänk dig att en avgift betalas för allt avfall när det uppstår. Använd sedan avgiften som bonus till den som kan ta hand om avfallet
  01 juli 2019
 • Så kan svensk energiförsörjning bli säkrare under kris och krig

  borde vara en prioriterad fråga som skulle kunna finansieras med elberedskapsavgiften. Möjliggör bränslesubstitution i krislägen utan att företagen riskerar
  15 januari 2018
 • Låt elskatten styra mot smartare elanvändning

  elpriset på elbörsen. Energimarknadsinspektionen har också utrett hur elnätsavgifternas struktur kan användas för att främja efterfrågeflexibilitet och sådan för elanvändning (elpris), kostnaden för elöverföring (elnätavgifter) samt skatter och avgifter. Den ungefärliga fördelningen mellan dessa kan du se i
  19 april 2016
 • Inga smarta elnät utan forskning och utveckling

  betalt för.  Exempelvis får svenska elnätsföretag idag inte ta ut några avgifter från sina kunder för att bedriva forskning och utveckling. Intäktsregleringen som alla pratar om i branschen. Därför tillåts elnätsföretagen höja sina avgifter något om de kan hänföra höjningen till forskning och utveckling. I Storbritannien
  19 april 2016
 • Är effektiva elnätsföretag ett problem?

  Energimarknadsinspektionen fastställer en skälig intäktsram som styr hur höga elnätsavgifter elnätsföretagen får ta ut av sina kunder i förhållande till de tjänster möjligt. Däremot är det naturligtvis rimligt att ha synpunkter på elnätsavgifternas storlek. Är det rimligt att det ska kosta vad det gör eller borde vi
  06 april 2021
 • Elnätens regleringsmodell motverkar nödvändiga säkerhetssatsningar

  snabbare, bygga lite billigare och använda mindre resurser samtidigt som elnätsavgifterna ska hållas nere. Måste minska kostnaderna på andra områden Problemet självklart inte ges fria händer att finansiera säkerhetssatsningar med elnätsavgifterna utan något tak. Det skulle leda till överdimensionering på området
  13 november 2020
 • Skatteförslag riskerar sänka svensk konkurrenskraft på avfallsbehandlingsmarknaden

  hand om avfall. I många länder har deponiförbud införts alternativt höga avgifter för att deponera avfall vilket tvingar avfallslämnarna att köpa avfall och inte minst för svensk ekonomi. Idag ligger marknadspriset för behandlingsavgifterna på omkring 30-40 euro/ton i Sverige. Det är betydligt lägre än i
  02 november 2017
 • Avfall ska energiåtervinnas så resurseffektivt som möjligt

  miljöpåverkan samtidigt som svenska företag anklagas för prisdumpning av avfallsbehandlingsavgifter. Det är inte sant. Förklaringen till att norskt avfall ofta energiåtervinns gränsöverskridande handel skulle vara leda till minskad total miljönytta och högre avgifter för såväl avfalls- som fjärrvärmekunderna. Det är viktigt att poängtera
  19 april 2016
 • Kallt, mörkt och vindstilla – om effektbrist och prissignaler

  Att sedan det totala elpriset idag till mer än 40 % består av skatter och avgifter som är konstanta oavsett om vi har överskott eller underskott på effekt också stor roll. På elnätsidan går vi visserligen mot mer effektbaserade avgifter, men de har ingen koppling till den nationella effektsituationen och utgör
  27 februari 2018
 • Optimering, ransonering eller mitt emellan

  styrsignaler om läget i elsystemet i stort samtidigt som de lokala elnätsavgifterna är utformade för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Att förändra sitt beteende. I både Kalifornien och Texas har chockhöjningar av elnätsavgifterna tillämpats för att få kunden att minimera sin elanvändning vissa tider
  23 juni 2021
 • Historiska kostnader främjar inte effektiva elnät

  I Sverige ansvarar Energimarknadsinspektionen för att elnätsföretagens avgifter är skäliga i förhållande till de tjänster de erbjuder, det vill säga distribution
  19 april 2016
 • Solelsboomens elnätspåverkan – energiomställningens ”dolda” kostnad

  Solcellsboomen innebär alltså ökad elnätskostnader och därmed högre elnätsavgifter för oss alla. Är detta då ett problem? Inte nödvändigtvis. Förhoppningsvis
  11 augusti 2020

Datum

Innehållstyp