Sökresultat för "Minskade utsläpp"

(84 träffar)
Visar 1-15 av 84 träffar
Relevans / Datum
 • Energiåtervinning av avfall i EU ETS styr inte mot minskade utsläpp

  ETS styr inte mot minskade utsläpp Per Everhill I våras beslutade EU formellt om att reformera de europeiska utsläppshandelssystemet (EU ETS) för perioden Det reviderade direktivet om utsläppshandelssystemet är ett viktigt steg på vägen mot EU:s mål att skära ned utsläppen med minst 40 % senast till år 2030
  21 september 2018
 • Svensk avfallsimport minskar utländsk deponering

  Svensk avfallsimport minskar utländsk deponering Per Everhill Svensk och europeisk avfallspolitik bygger på den så kallade avfallshierarkin. Den innebär klimatnytta. Detta bör alltså vara prioriterat i förhållande till att exempelvis minska materialåtervinningen till förmån för återanvändning. Idag importerar svenska
  18 oktober 2016
 • Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare

  Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare Per Everhill Den senaste tiden har ökade utsläpp av metangas uppmärksammats av flera forskare klimatpåverkande gas än koldioxid (Mer än 30 gångar så skadlig). De ökade utsläppen är därför mycket oroande nyheter som kommer att påverka våra möjligheter
  20 december 2016
 • Låt industrin slippa köpa utsläppsrätter för biogas!

  Låt industrin slippa köpa utsläppsrätter för biogas! Per Everhill Det råder idag en bred politisk enighet om biogasens nyttor i det svenska energisystemet näringsämnen till jordbruket. Då biogasproduktionen i princip alltid är lokal minskar den också vårt beroende av energi från en ibland orolig omvärld. Det finns
  03 oktober 2019
 • Så minskar vi tillflödet av plast i avfallssystemet

  minskar vi tillflödet av plast i avfallssystemet Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken Av det avfall som produceras i dagens samhälle orsakar plastfraktioner handlar visserligen om återvunna resurser, men verksamheten resulterar ändå i utsläpp av koldioxid, vilket försämrar dess miljöprestanda. Den fossila andelen
  03 juli 2017
 • Kan miljöskatter ge ökade utsläpp?

  Kan miljöskatter ge ökade utsläpp? Per Everhill När regeringen i våras presenterade vårändringsbudgeten ingick kraftiga skattehöjningar för användning kommer skatten med stor sannolikhet till och med leda till utökade globala utsläpp av växthusgaser. Bild Fram till ungefär 1980 var den svenska kraftvärmen
  23 augusti 2019
 • NOx-avgift som skatt?

  som skatt? Per Everhill Sannolikt ingen bra idé om syftet är minskade utsläpp. Utsläpp av kvävedioxider från förbränning är ett globalt miljöproblem som miljömålen gynnas av minskade utsläpp av kvävedioxider, exempelvis levande sjöar och vattendrag. Därför infördes 1992 en avgift på kväveoxidutsläpp, den så kallade
  20 december 2016
 • Viktigare minska tillförsel av avfall än att beskatta enskilda återvinningsmetoder

  Viktigare minska tillförsel av avfall än att beskatta enskilda återvinningsmetoder Per Everhill Förespråkare för den föreslagna skatten på avfallsförbränning Vi behöver styrmedel som sätter press på producenter och importörer att minska mängden avfall som tillförs samhället. En skatt på tillfört avfall minus
  29 november 2017
 • Biogasmarknadsutredningen ger kloka förslag för biogasens överlevnad

  stor klimatnytta genom minskade utsläpp av växthusgaser. Idag kan vi ganska enkelt fastställa det ekonomiska värdet av minskade utsläpp. Problemet för biogasen biogödselproducenterna måste förhålla sig till. Om biogasproduktionen minskarminskar således också de nyttor som den tillför samhället. Av den anledningen
  27 maj 2020
 • Om vikten av teknikneutrala styrmedel

  energiproduktion är intimt sammankopplade med flera politiska mål som till exempel minskade utsläpp av växthusgaser är det också naturligt med en politisk inblandning som direkt utformas mot det mål det är tänkt att uppnå, exempelvis minskade utsläpp av växthusgaser, ökad förnybar elproduktion eller energieffektivisering
  28 april 2017
 • Tekniska verken fasar ut fossil kol och olja

  Omställningen gör också nytta ur ett försörjningsperspektiv genom att den minskar vårt beroende av importerad dyr energi i en allt mer osäker omvärld. Beslutet anslutning till våra pannor på Gärstad. Satsningarna kommer att innebär minskade utsläpp av koldioxid på omkring 35 000 ton/år vilket ungefär motsvarar 30 000
  15 december 2017
 • Ett 2018 utan nyköp och 7 bra grejer det gav mig

  positiva effekter som det köpfria året har gett mig: Bildblock - kappa 1. Minskat köpsug  Jag har absolut botat vill-ha suget och insett att jag inte behöver En känsla av hopplöshet – javisst. Men att oroa sig kommer inte sänka utsläppskurvan. Jag har märkt att det bästa botemedlet mot min egen klimatoro är att
  03 januari 2019
 • Vem ska ta klimatkostnaden för våra sopor – Fjärrvärmekunderna eller de som skapar avfallet?

  kraftvärmeverk. Energiåtervinning av avfall skapar nytta på flera områden. Dels minskar mängden avfall som läggs på deponi (soptipp) där det annars skulle läckt avfallseldade kraftvärmen en viktig funktion. Tekniska verken arbetar aktivt för att minska tillförseln av avfall och helst skulle vi bara vilja energiåtervinna kraftigt
  03 juli 2018
 • Biogas ökar samhällets motståndskraft i kris och krig

  biogasen utmärkta egenskaper och har bidragit till avsevärt reducerade utsläpp av växthusgaser från bland annat den svenska kollektivtrafiken. På 2010-talet avsevärd påverkan på det svenska jordbruket. Här kan biogasen bidra till att minska vår sårbarhet genom restprodukten biogödsel som uppstår vid rötningsprocessen
  04 juli 2018
 • Läkemedelsrening ny utmaning för VA-branschen

  verken Idag, måndag, deltar jag i ett seminarium om problematiken med läkemedelsutsläpp i naturen. Arrangör är läkemedelsföretaget Takeda Pharma och på scen på deltagare fungerar som en bra illustration över utmaningen med läkemedelsutsläpp i naturen. Det kommer nämligen att krävas samverkan mellan en rad olika
  02 juli 2017

Datum

Innehållstyp