Sökresultat för "Miljö"

(89 träffar)
Visar 1-15 av 89 träffar
Relevans / Datum
 • Biogasfordon i miljözoner – självklart!

  Biogasfordon i miljözoner – självklart! Per Everhill Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag till nytt regelverk för så kallade miljözoner. Syftet med med miljözonerna är att förbättra luftkvaliteten i stadskärnor och andra särskilt miljökänsliga områden. Dålig luft i dessa områden är naturligtvis en stor
  23 februari 2017
 • Vattenkraftens miljöfond blir en av Sveriges största finansiärer av miljönytta

  Vattenkraftens miljöfond blir en av Sveriges största finansiärer av miljönytta Klas Gustafsson, vice vd Svensk vattenkraft har ur ett lokalt miljöperspektiv tidvis tidvis varit föremål för en intensiv debatt inom politiken, i miljörörelsen, mellan verksamhetsutövare och andra lokala intressen. I ljuset av den allt mer
  05 juli 2017
 • Kan miljöskatter ge ökade utsläpp?

  Kan miljöskatter ge ökade utsläpp? Per Everhill När regeringen i våras presenterade vårändringsbudgeten ingick kraftiga skattehöjningar för användning ter sig kanske detta som något enbart positivt ur miljöhänseende och en naturlig del av en modern miljö-och klimatpolitik. Fossila bränslen blir ju dyrare
  23 augusti 2019
 • Vattenkraftens miljöfond - Sveriges enskilt största miljöinvestering genom tiderna!

  Vattenkraftens miljöfond - Sveriges enskilt största miljöinvestering genom tiderna! Klas Gustafsson Idag arrangerar Vattenkraftens miljöfond AB ett seminarium seminarium i Almedalen om den svenska vattenkraftens miljöutmaningar. Fonden, som ägs av 8 vattenkraftsföretag är resultatet av många års politiska diskussioner
  05 juli 2018
 • Vattenmiljö och vattenkraft

  Vattenmiljö och vattenkraft Per Everhill En viktig del av energiöverenskommelsen från 2016 var att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för svensk utsläppsfri kraftproduktion står EU:s krav på miljöanpassning av vattenverksamhet. I somras presenterade Miljö-och energidepartementet ett antal förslag på
  16 november 2017
 • Bred systemsyn nödvändigt för effektiv miljömärkning

  Bred systemsyn nödvändigt för effektiv miljömärkning Per Everhill Regeringen har beslutat att konsumenter ”vid bränslepumpen” ska få information om drivmedlets enkla genvägar. Bild En annan utmaning ur ett energisystemperspektiv är miljömärkningen av el som drivmedel. El är en energibärare och utsläppen elanvändningen
  31 augusti 2018
 • Framgångsrik svensk miljöteknikexport utreds utan branschmedverkan

  Framgångsrik svensk miljöteknikexport utreds utan branschmedverkan Klas Gustafsson I juni beslutade regeringen att tillsätta en utredning om ekonomiska energiåtervinning av avfall till en av Sveriges största exportverksamheter inom miljöteknikområdet. Svensk energiåtervinning bidrar till att mer avfall i Europa kan
  30 september 2016
 • Miljömärkning av drivmedel – förslag med potential

  Miljömärkning av drivmedel – förslag med potential Per Everhill Förra veckan presenterade miljöminister Karolina Skog ett förslag om att införa ett system system för miljömärkning av drivmedel. Idag är det inte helt lätt för konsumenten att värdera olika bränslealternativ mot varandra. Det finns en rad olika
  22 augusti 2016
 • Boverkets nya byggregler: På tvären mot såväl Energikommissionen som Miljömålsberedningen

  Boverkets nya byggregler: På tvären mot såväl Energikommissionen som Miljömålsberedningen Klas Gustafsson I början av året presenterade Boverket förslag elproduktion vilket över tiden gynnar god byggnadsstandard. Såväl Miljömålsberedningen som Energikommissionen uttalar sig tydligt i sina respektive slutbetänkanden
  01 mars 2017
 • Linköping storsatsar på laddinfra – olika miljöbränslen kompletterar varandra!

  Linköping storsatsar på laddinfra – olika miljöbränslen kompletterar varandra! Klas Gustafsson Sedan i våras är Tekniska verken delägare i laddinfraföretaget energimängder som måste ersättas med förnybar energi. Biogasen är ett fantastiskt miljöbränsle och gott exempel på hur cirkulär ekonomi kan fundera när den är som bäst
  05 juli 2016
 • Förbränningsskatt på utländskt avfall kan lägga en våt filt över Sveriges främsta miljöteknikexport

  Förbränningsskatt på utländskt avfall kan lägga en våt filt över Sveriges främsta miljöteknikexport Klas Gustafsson Strax innan sommaren meddelade regeringen att man vara att öka incitamenten för materialåtervinning och därmed tillhörande miljövinster. Tanken i grunden naturligtvis god, men det är viktigt att förstå att
  04 juli 2016
 • Hoppfullt om vattenkraften i energiöverenskommelsen – nu gäller det att styra upp detaljerna

  karaktäriserats av ett skyttegravsliknande dödläge mellan energibranschen och miljöorganisationerna samtidigt som politiken betraktat det hela från läktarplats. Sommaren mot lokala miljöintressen. Därefter bearbetades förslaget i en dialog mellan vattenkraftsbranschen, berörda myndigheter och miljöorganisationerna vilket ledde
  06 juli 2016
 • NOx-avgift som skatt?

  förbränning är ett globalt miljöproblem som leder till surt regn och övergödning av vattendrag. Flera av de svenska miljömålen gynnas av minskade utsläpp avgiften har således gett stor miljönytta! Det är viktigt att påpeka att de anläggningar som ingår i NOx-systemet även har miljövillkor som sätter ett tak för
  20 december 2016
 • Alla icke-fossila bränslen behövs för en fossilfri fordonsflotta

  landet fortfarande går på fossila bränslen, främst diesel. Även om antalet miljöfordon sakta ökar från en mycket låg nivå återstår det således oerhört mycket oljepriset gör bensin och diesel oerhört konkurrenskraftiga mot dyrare miljöbränslen som fortfarande dras med höga tillverkningskostnader. Utbyggnaden av
  04 juli 2016
 • Tankar om framtidens fordonsflotta

  fordonsflottan är fossildriven. Visserligen ökar försäljningen av olika miljöfordon stadigt, men de är fortfarande mycket få i jämförelse med antalet konventionella mellan olika miljöbränslen snarare än mellan fossilt och utsläppsfria alternativ. Det gör att stor möda satsas på konkurrens mellan miljöalternativen snarare
  02 juli 2017

Datum

Innehållstyp