Sökresultat för "Materialåtervinning"

(23 träffar)
Visar 1-15 av 23 träffar
Relevans / Datum
 • Ny skatt ger inte ökad materialåtervinning

  Ny skatt ger inte ökad materialåtervinning Per Everhill Igår presenterade Finansdepartementet utredningen ”Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning återvinningen är att det idag helt enkelt saknas system för att effektivt materialåtervinna en mängd avfallsfraktioner. Vissa fraktioner som exempelvis använda
  03 november 2017
 • Brännheta skatter löser inte våra avfallsutmaningar

  återvinns energi i form av el och värme. Energiåtervinning av avfall och materialåtervinning kompletterar varandra väl. De länder som har en väl fungerande avfallshantering duktiga på båda dessa återvinningsmetoder. Allt avfall kan tyvärr inte materialåtervinnas effektivt. Det gäller exempelvis använda hygienprodukter eller produkter
  29 november 2018
 • Viktigare minska tillförsel av avfall än att beskatta enskilda återvinningsmetoder

  för ökad materialåtervinning. Ökad materialåtervinning är självklart något vi måste sträva efter. Enligt avfallshierarkin är materialåtervinning generellt eller sparka på enskilda återvinningsmetoder. I Sverige fungerar materialåtervinning och energiåtervinning väl tillsammans i tät symbios. Vi har en mycket
  29 november 2017
 • Avfall ska energiåtervinnas så resurseffektivt som möjligt

  och Slovenien i topp bland Europas länder när det gäller andelen materialåtervinning av det totala hushållsavfallet. En viktig orsak till detta är det att deras produkter kan materialåtervinnas effektivt. Det finns emellertid fortfarande avfallsfraktioner där materialåtervinning är tekniskt svårt och såväl
  19 april 2016
 • Energiåtervinning av avfall = samhällsnytta

  landa i en diskussion kring olika avfallsmetoder. Vanligtvis är det materialåtervinning som ställs mot energiåtervinning, som om de vore varandras motsatser en perfekt värld vore det naturligtvis bättre om vi effektivt kunde materialåtervinna allt avfall istället för att göra energi av det. Där är vi emellertid
  19 februari 2018
 • Svensk avfallsimport minskar utländsk deponering

  första hand ska undvikas och om det inte är möjligt återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas i den prioritetsordningen. Det sista alternativet alltså vara prioriterat i förhållande till att exempelvis minska materialåtervinningen till förmån för återanvändning. Idag importerar svenska kraftvärmeverk
  18 oktober 2016
 • Vi vill inte energiåtervinna plast!

  energiåtervinning helt och hållet i tron att avfallet istället skulle materialåtervinnas eller återanvändas i andra delar av samhället. Vi håller med om att all plast högre upp i avfallshierarkin, exempelvis genom effektiv materialåtervinning eller att vi i ett framtida fossilfritt Sverige inte genererade något
  31 mars 2017
 • Förbränningsskatt på utländskt avfall kan lägga en våt filt över Sveriges främsta miljöteknikexport

  avfallsförbränning. Syftet med en sådan skatt sägs vara att öka incitamenten för materialåtervinning och därmed tillhörande miljövinster. Tanken i grunden naturligtvis avfallsbehandling föreligger inte någon konflikt mellan att satsa på materialåtervinning och samtidigt ta hand om avfall genom energiåtervinning. Blickar vi
  04 juli 2016
 • Så minskar vi tillflödet av plast i avfallssystemet

  textilier), vilket försvårar effektiv materialåtervinning. Även med bästa tillgängliga teknik orsakar dagens materialåtervinning av plast en stor del spill som utveckla plastprodukter som är lätta att återvinna. Plast kan inte materialåtervinnas hur många gånger som helst på grund av att materialet slits. I dag
  03 juli 2017
 • Energiåtervinning av avfall i EU ETS styr inte mot minskade utsläpp

  inte kunnat återvinnas högre upp i avfallshierarkin genom exempelvis materialåtervinning. Faktum är att just återvinningsindustrin är en av de största kunderna energiåtervinning är i grunden ett ytterst ineffektivt sätt att styra mot mer materialåtervinning eftersom kostnaden läggs alldeles för långt ifrån grundproblemet som
  21 september 2018
 • Skatten som motverkar återvinning

  skatteförslaget är dess konsekvenser för materialåtervinningsindustrin. Svensk materialåtervinning är i världsklass, bland annat när det gäller vissa plastfraktioner utgör volymmässigt lite mindre än 50 % av allt avfall som går till materialåtervinning, även om det varierar kraftigt mellan olika fraktioner. Det kommer
  17 september 2019
 • Energikommissionen missar energiåtervinning av restavfall

  kraftvärmeanläggningar där restavfall (avfall där de fraktioner som kan materialåtervinnas effektivt har sorterats ut) energiåtervinns. Restavfallet har till 2040 kan återvinna allt avfall som har en fossil komponent genom materialåtervinning eller andra återvinningsmetoder högre upp i avfallshierarkin. Svåråtervunna
  19 april 2017
 • Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare

  låga andelen deponi är att vi i Sverige effektivt lyckats kombinera materialåtervinning med energiåtervinning. Tack var högeffektiva kraftvärmeverk kan vi
  20 december 2016
 • Tekniska verken fasar ut fossil kol och olja

  kallat restavfall vilket innebär att de fraktioner som effektivt kan materialåtervinnas till nya produkter i huvudsak sorterats ut. Energiåtervinning av avfall kol. Det handlar främst om plastavfall som idag tyvärr ofta inte kan materialåtervinnas effektivt, exempelvis använda hygienprodukter. Det bästa vore naturligtvis
  15 december 2017
 • Det problematiska hållbarhetsbegreppet

  någon gång i framtiden vilket kräver energi. Dessutom resulterar all materialåtervinning i ett spill samt materialförsämring. Fenomenet kallas ”downcycling”
  08 juni 2018

Datum

Innehållstyp