Sökresultat för "Kol"

(31 träffar)
Visar 1-15 av 31 träffar
Relevans / Datum
 • Tekniska verken fasar ut fossil kol och olja

  Tekniska verken fasar ut fossil kol och olja Per Everhill TOK. Trä. Olja. Kol. Sett från Stångån. Det har länge varit minnesregeln för vilket slags bränsle Tekniska verkens styrelse enhälligt att energiproduktionen med fossil olja och kol ska upphöra från och med år 2020. Några mindre oljeeldade lokala reservpannor
  15 december 2017
 • Avsaknad av KN-nummer ger skattesmäll för svensk biogas

  . Biogas som produceras genom rötning innehåller i huvudsak metan och koldioxid. Beroende på vilka råvaror som använts ligger metaninnehållet på mellan användningsområden vilket också försvåras av dess volym.  Genom att ta bort koldioxiden samt trycksätta gasen till 200 bar förbättras gasens egenskaper avsevärt
  11 oktober 2017
 • Moderna energikrav måste beakta resurseffektivitet

  likställa värme från avfall eller spill från skogsindustrin med värme från kol, gas, olja eller trä som bryts, pumpats eller avverkats för energiändamål energiproduktion från restbränslen inte betraktas på samma sätt som från jungfrulig kol, olja, gas eller trä. Att premiera tillvaratagande av energi som annars skulle
  09 maj 2018
 • Omtolkning av regelverk tynger svensk fordonsgasproduktion

  Everhill Biogas som produceras genom rötning innehåller i huvudsak metan och koldioxid. Beroende på vilka råvaror som använts ligger metaninnehållet på mellan användas för mer kvalificerade användningsområden. Genom att ta bort koldioxiden samt trycksätta gasen till 200 bar förbättras gasens egenskaper avsevärt
  26 augusti 2016
 • Kan miljöskatter ge ökade utsläpp?

  svenska kraftvärmen i princip 100 % fossileldad och då vanligen med olja och kol. Det märktes bland annat på fönsterblecken i många svenska städer där det biobränslen och i mindre utsträckning naturgas. Numera återstår mindre än 5 % kol och olja i bränslemixen. Det handlar ofta om äldre anläggningar som ligger
  23 augusti 2019
 • Direktivförslag riskerar slå undan fötterna för lätta biogasfordon i offentlig verksamhet

  att ökad elanvändning har en direkt påverkan på de globala utsläppen av koldioxid, även om de lokalt råkar vara noll från själva elfordonet. Visst är en biogas. Om inte EU-kommissionen vill bidra till att öka nettoutsläppen av koldioxid i Europa måste förslaget revideras för att istället utgå ifrån ett brett
  22 december 2017
 • Gärna solel - men i rättvis konkurrens med andra klimatinvesteringar

  slags styrmedel skulle då kunna användas? Ett högt pris på utsläpp av koldioxid är ett bra exempel som gynnar alla typer av klimatinvesteringar. Dyrare fossil energiproduktion och ger incitament för teknikutveckling. Skatt på koldioxid är ett annat exempel som vi med framgång tillämpat i Sverige. Ett tredje
  17 maj 2018
 • Energiåtervinning av avfall i EU ETS styr inte mot minskade utsläpp

  metangasläckage som följd (metangas är en omkring 30 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid). Ska vi minska utsläppen från deponier i Europa behöver mängden restavfall sammanhanget, det vill säga de som producerar energi från jungfrulig fossil olja och kol. avfall, energiåtervinning, Parisavtalet
  21 september 2018
 • Svensk avfallsimport minskar utländsk deponering

  Tekniska verkens avfallsimport från Storbritannien de globala utsläppen av koldioxid med 385 kg per ton avfall. Svensk avfallsimport handlar egentligen om export
  18 oktober 2016
 • Kraftvärme gör nytta i flera samhällssektorer – vem ser till helheten?

  Då påbörjades en för sin tid oerhört framsynt omställning från olja och kol till biobränslen och avfall. Denna omställning är idag i princip klar med
  05 juli 2016
 • Sällsynt dålig tajming för skatt på bioolja

  således god.  Åtgärden kommer att leda till avsevärt minskade utsläpp av koldioxid från anläggningen. Vintern 2020/2021 var tänkt att bli första eldningssäsong grödobaserade biooljor. Att först lägga en skatt på en typ av bränsle (fossil olja, kol och gas) för att sedan året efter börja beskatta de förnybara bränslen som
  24 juni 2020
 • Avsaknad av KN-nummer ger skattesmäll för svensk biogas

  . Biogas som produceras genom rötning innehåller i huvudsak metan och koldioxid. Beroende på vilka råvaror som använts ligger metaninnehållet på mellan användningsområden vilket också försvåras av dess volym.  Genom att ta bort koldioxiden samt trycksätta gasen till 200 bar förbättras gasens egenskaper avsevärt
  05 december 2017
 • Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare

  uppmärksammats av flera forskare. Metan är en betydligt mer klimatpåverkande gas än koldioxid (Mer än 30 gångar så skadlig). De ökade utsläppen är därför mycket oroande
  20 december 2016
 • Nej, elsystemet begränsas inte av gränser på kartan

  tyska elmarknaden som i sin tur får spridningseffekter ända ner till brunkolsbaserade kraftproducenter på Balkan. Vår el- produktion och användning här i
  20 september 2017
 • Hur säkerställer vi tillgången på energi 24/7/365 i framtiden?

  princip obefintliga och hela landet strömförsörjdes med två stora brunkolskraftverk. De var emellertid kraftigt underdimensionerade i förhållande till
  04 juli 2017

Datum

Innehållstyp