Sökresultat för "Hållbart"

(20 träffar)
Visar 1-15 av 20 träffar
Relevans / Datum
 • Det problematiska hållbarhetsbegreppet

  Det problematiska hållbarhetsbegreppet Per Everhill Hållbarhet är ett ord vars användning i det närmaste exploderat de senaste åren. Överlag är detta och miljöfrågor i samhället. Inte minst är den ökade förekomsten av hållbarhetschefer inom näringslivet ett gott tecken på detta. Det finns emellertid ett
  08 juni 2018
 • Att skapa en hållbar garderob?

  Att skapa en hållbar garderob? Elin Varje år slänger varje svensk i genomsnitt 8 kilo kläder i soppåsen, kläder som det kanske inte är något fel på, funderar jag kring mina egna vanor och ger fem tips på hur du kan skapa en hållbar garderob. Videoblock - SCB 1. Kapsla in din stil Vad är egentligen tidlöst
  07 mars 2018
 • Digitalisering skapar hållbarhet, men hur skapar vi hållbar digitalisering?

  Digitalisering skapar hållbarhet, men hur skapar vi hållbar digitalisering? Klas Gustafsson Jag är övertygad om att digitalisering har stor potential Det är emellertid minst lika viktigt att själva IT-lösningarna i sig är hållbara. När det gäller själva hårdvaran måste vi sträva efter hög resurseffektivitet
  01 juli 2019
 • Klimatlat

  åren. Det handlar om att ”knuffa” folk i rätt riktning mot ett bättre och hållbart val. I Köpenhamn finns det tillexempel gröna fotsteg som leder till papperskorgarna
  16 februari 2018
 • Småskaliga ångmaskiner löser inte Sveriges energiutmaningar

  Frankelius menar också att energiåtervinning av importerat avfall inte är hållbart. Här visar ett stort antal studier på att förhållandet är precis det motsatta
  06 september 2016
 • Biogasmarknadsutredningen ger kloka förslag för biogasens överlevnad

  presenterade Biogasmarknadsutredningen sitt betänkande ”Mer Biogas! För ett Hållbart Sverige”. Den enkla titeln sammanfattar väl vad det handlar om. Ökad svensk
  27 maj 2020
 • Rötkammaren 75 gånger effektivare än soptippen

  certifierad för ekologiskt lantbruk (KRAV-godkänt); vilket möjliggör för ett hållbart kretslopp och återföring av kväve och fosfor till lantbruket. Det är ett
  19 april 2016
 • Svensk vattenkraftstrategi hotas av EU

  regelverk som i detalj ska klassificera vilka investeringar som ska få kallas hållbara. Det ska sedan fungera som riktlinjer för finanssektorn som i sin tur förväntas förväntas ge förmånligare lånevillkor till investeringar som klassas som hållbara och dyrare till de som inte uppfyller kraven. Intentionen är god, men får
  07 december 2020
 • Om energibranschens vision

  juni antogs visionen av Svensk Energis styrelse och lyder enligt följande: Hållbar energi för alla, alltid Tillgång till energi i olika former är avgörande kan energin användas med gott samvete eftersom lösningarna är helt igenom hållbara ur de tre aspekterna ekonomiskt, ekologiskt och socialt. För kunden innebär
  05 juli 2016
 • Regelförenklingar ett måste för cirkulär ekonomi på mikronivå

  senaste åren lyfts fram som en allt viktigare komponent på vägen mot ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle. Genom att låta resurser cirkulera flera varv
  17 december 2018
 • Reflektioner inför årets energipolitiska debatt – Energispektrum

  stundtals högre per producerad kWh än elpriset vilket naturligtvis inte är hållbart i längden. Den frågan hanterades i överenskommelsen och idag går vi genom
  02 juli 2018
 • Energikommissionen missar energiåtervinning av restavfall

  positivt av energibranschen som länge efterfrågat en stabil och långsiktigt hållbar energipolitik. Slutbetänkandet innehåller många kloka förslag som exempelvis avfallshierarkin, t.ex. genom förändringar i produktdesign och genom mer hållbar konsumtion som minskar tillförseln av fossilt avfall. Om vårt avfall fortfarande
  19 april 2017
 • Hoppfullt om vattenkraften i energiöverenskommelsen – nu gäller det att styra upp detaljerna

  kan energiöverenskommelsens skrivningar om vattenkraften ge långsiktigt hållbar förutsättningar för energibranschen samtidigt som den biologiska mångfalden framtid till mötes. Det skulle ge vattenkraftsproducenterna långsiktigt hållbara förutsättningar att göra relevanta miljöinvesteringar, planera för att
  06 juli 2016
 • Historisk möjlighet för svensk vattenkraft

  har dessa samtal präglats av en förståelse för behovet av en långsiktigt hållbar överenskommelse som skulle göra det möjligt för Sverige att uppfylla EU:s
  19 april 2016
 • Ygemans Elnätsdialog - ett första steg mot ett Saltsjöbadsavtal för svensk elnätsutveckling?

  energipolitiska agendan. En intäktsreglering som ger branschen långsiktigt hållbara förutsättningar för att utveckla elnäten är absolut nödvändig. Det är emellertid lösas genom fortsatt skyttegravskrig. Det som behövs är en långsiktigt hållbar kompromiss med ett givande och tagande som kan accepteras av alla parter
  28 oktober 2020

Datum

Innehållstyp