Sökresultat för "Hållbart mode"

(18 träffar)
Visar 1-15 av 18 träffar
Relevans / Datum
 • Att skapa en hållbar garderob?

  Att skapa en hållbar garderob? Elin Varje år slänger varje svensk i genomsnitt 8 kilo kläder i soppåsen, kläder som det kanske inte är något fel på, tips på hur du kan skapa en hållbar garderob. Videoblock - SCB 1. Kapsla in din stil Vad är egentligen tidlöst och klassiskt mode? För mig är det att försöka
  07 mars 2018
 • Det problematiska hållbarhetsbegreppet

  Det problematiska hållbarhetsbegreppet Per Everhill Hållbarhet är ett ord vars användning i det närmaste exploderat de senaste åren. Överlag är detta och miljöfrågor i samhället. Inte minst är den ökade förekomsten av hållbarhetschefer inom näringslivet ett gott tecken på detta. Det finns emellertid ett
  08 juni 2018
 • Digitalisering skapar hållbarhet, men hur skapar vi hållbar digitalisering?

  Digitalisering skapar hållbarhet, men hur skapar vi hållbar digitalisering? Klas Gustafsson Jag är övertygad om att digitalisering har stor potential Det är emellertid minst lika viktigt att själva IT-lösningarna i sig är hållbara. När det gäller själva hårdvaran måste vi sträva efter hög resurseffektivitet
  01 juli 2019
 • Klimatlat

  åren. Det handlar om att ”knuffa” folk i rätt riktning mot ett bättre och hållbart val. I Köpenhamn finns det tillexempel gröna fotsteg som leder till papperskorgarna
  16 februari 2018
 • Småskaliga ångmaskiner löser inte Sveriges energiutmaningar

  Frankelius menar också att energiåtervinning av importerat avfall inte är hållbart. Här visar ett stort antal studier på att förhållandet är precis det motsatta
  06 september 2016
 • Biogasmarknadsutredningen ger kloka förslag för biogasens överlevnad

  presenterade Biogasmarknadsutredningen sitt betänkande ”Mer Biogas! För ett Hållbart Sverige”. Den enkla titeln sammanfattar väl vad det handlar om. Ökad svensk
  27 maj 2020
 • Rötkammaren 75 gånger effektivare än soptippen

  certifierad för ekologiskt lantbruk (KRAV-godkänt); vilket möjliggör för ett hållbart kretslopp och återföring av kväve och fosfor till lantbruket. Det är ett
  19 april 2016
 • Om energibranschens vision

  juni antogs visionen av Svensk Energis styrelse och lyder enligt följande: Hållbar energi för alla, alltid Tillgång till energi i olika former är avgörande kan energin användas med gott samvete eftersom lösningarna är helt igenom hållbara ur de tre aspekterna ekonomiskt, ekologiskt och socialt. För kunden innebär
  05 juli 2016
 • Regelförenklingar ett måste för cirkulär ekonomi på mikronivå

  senaste åren lyfts fram som en allt viktigare komponent på vägen mot ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle. Genom att låta resurser cirkulera flera varv
  17 december 2018
 • Reflektioner inför årets energipolitiska debatt – Energispektrum

  stundtals högre per producerad kWh än elpriset vilket naturligtvis inte är hållbart i längden. Den frågan hanterades i överenskommelsen och idag går vi genom
  02 juli 2018
 • Energikommissionen missar energiåtervinning av restavfall

  positivt av energibranschen som länge efterfrågat en stabil och långsiktigt hållbar energipolitik. Slutbetänkandet innehåller många kloka förslag som exempelvis avfallshierarkin, t.ex. genom förändringar i produktdesign och genom mer hållbar konsumtion som minskar tillförseln av fossilt avfall. Om vårt avfall fortfarande
  19 april 2017
 • Hoppfullt om vattenkraften i energiöverenskommelsen – nu gäller det att styra upp detaljerna

  kan energiöverenskommelsens skrivningar om vattenkraften ge långsiktigt hållbar förutsättningar för energibranschen samtidigt som den biologiska mångfalden framtid till mötes. Det skulle ge vattenkraftsproducenterna långsiktigt hållbara förutsättningar att göra relevanta miljöinvesteringar, planera för att
  06 juli 2016
 • Historisk möjlighet för svensk vattenkraft

  har dessa samtal präglats av en förståelse för behovet av en långsiktigt hållbar överenskommelse som skulle göra det möjligt för Sverige att uppfylla EU:s
  19 april 2016
 • Vattenmiljö och vattenkraft

  viktig del av energiöverenskommelsen från 2016 var att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för svensk vattenkraft. Bland annat betonas vattenkraftens rimliga som nödvändiga. För att kunna ge svensk vattenkraft långsiktigt hållbara marknadsvillkor inom ramen för energiöverenskommelsen behöver den förses
  16 november 2017
 • Dags att betala för biogasens samhällsnytta!

  och det sker genom sänkt lönsamhet. En sådan marknadssituation är inte hållbar i längden och fortsätter utvecklingen kommer vi se fler och fler biogasproducenter
  04 juli 2017

Datum

Innehållstyp