Sökresultat för "Fossilfri fordonsflotta"

(29 träffar)
Visar 1-15 av 29 träffar
Relevans / Datum
 • Tankar om framtidens fordonsflotta

  Tankar om framtidens fordonsflotta Per Everhill I Sverige använder vi förhållandevis lite fossil energi i jämförelse med många andra länder. Undantaget Undantaget är transportsektorn där mer än 90 procent av den svenska fordonsflottan är fossildriven. Visserligen ökar försäljningen av olika miljöfordon stadigt
  02 juli 2017
 • Alla icke-fossila bränslen behövs för en fossilfri fordonsflotta

  Alla icke-fossila bränslen behövs för en fossilfri fordonsflotta Klas Gustafsson 2013 presenterade den dåvarande alliansregeringen den så kallade FFF-utredningen FFF-utredningen (Fossiloberoende Fordonsflotta) där man bland annat lanserade målsättningen att den svenska fordonsflottan skulle vara just fossiloberoende
  04 juli 2016
 • Teknikspecifik elbusspremie allvarligt hot mot biodrivmedelsmarknaden

  laddinfrastruktur för elfordon. När det gäller omställningen till en fossilfri fordonsflotta anser vi att detta kräver en mix av olika miljöbränslen. Konkurrensen elbusspremien bidra till att avsevärt försämra konkurrenskraften hos andra fossilfria fordonsbränslen. Idag går 60 procent av bussarna i kollektivtrafiken i
  19 april 2016
 • Direktivförslag riskerar slå undan fötterna för lätta biogasfordon i offentlig verksamhet

  produktion från eget avfall för i första hand drift av lokaltrafik och lokala fordonsflottor för kommunal verksamhet. Restprodukten biogödsel har sedan kunnat avsättas vara noll från själva elfordonet. Visst är en ökad elektrifiering av fordonsflottan positivt då det ersätter fossila bränslen, men om vi räknar elanvändning
  22 december 2017
 • Linköping storsatsar på laddinfra – olika miljöbränslen kompletterar varandra!

  övertygade om att elbilar kommer utgöra en väsentlig del av framtidens fossilfria fordonsflotta. Därför är det naturligt för oss att engagera oss i elbilsladdning elladdningsbranschen är det viktigt att inse vilken enorm utmaning fordonsflottans omställning innebär. Mer än 90 procent av alla nya fordon som säljs
  05 juli 2016
 • Omtolkning av regelverk tynger svensk fordonsgasproduktion

  mycket viktig delkomponent för möjligheterna att göra den svenska fordonsflottan fossilfri. Biogasen ger positiva miljöeffekter under hela sin livscykel,
  26 augusti 2016
 • Behovet av en nationell biogasstrategi

  viktigt, men inte på långa vägar tillräckligt bidrag för att ställa om fordonsflottan från fossilt till förnybart. Den nationella biogasstrategin passar detta uppdukade smörgåsbord av möjligheter! Aktuellt seminarium biogas, fossilfritt
  04 juli 2016
 • Ladda hemma-stödet riskerar att bli ett slag i luften!

  i sin tur naturligtvis kopplat till ambitionen om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Initiativet är gott, men tyvärr är målgruppen allt för smal
  30 januari 2018
 • Biogas ur försörjningssynpunkt

  som vi använder idag, men den är en viktig dellösning för vår framtida fordonsflotta och vårt ekologiska jordbruk. Biogasens potential att minska vår sårbarhet
  13 februari 2017
 • Vi behöver ett styrmedel som främjar planerbar elproduktion

  Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins projekt ”Vägval för klimatet” och Fossilfritt Sveriges & energibranschens ”Färdplan el” är två exempel. En gemensam särskilt inom industrin.  Bara Vattenfall, SSAB och LKAB:s HYBRIT-projekt för fossilfri stålproduktion beräknas kräva omkring 15 TWh el vilket motsvarar ungefär
  06 september 2019
 • Varför denna blogg?

  biogasproduktion som är en viktig del i omställningen av den svenska fordonsflottan, om villkoren för våra vattenkraftverk som gör stor klimat-och samhällsnytta
  19 april 2016
 • Framtidens laddinfrastruktur för elfordon

  elfordon Per Everhill Elbilen är på stark frammarsch inom den svenska fordonsflottan vilket inte minst märks på nybilsförsäljningen. Ökningen sker emellertid
  19 april 2016
 • Lika marknadsvillkor för alla energibolag oavsett ägare

  energieffektivisering. Energibranschens engagemang krävs också för exempelvis fordonsflottans elektrifiering, effektiv energiåtervinning av avfall och utbyggnaden
  19 april 2016
 • Nej, elsystemet begränsas inte av gränser på kartan

  svenskproducerande i huvudsak fossilfria elen alltid röra sig över nationsgränsen någonstans. På så vis gör svensk fossilfri elproduktion i princip alltid minskad svenska elanvändning att vi kan exportera mer svenskproducerad fossilfri el utomlands med klimatnytta som följd. Om vi istället har underskott på
  20 september 2017
 • Egenproducerad energi är ingen ursäkt för tunna väggar

  i en framtid där vi behöver vår el till mer prioriterade ändamål som fordonsflottan-och industrins klimatomställning. Den enkla lösningen för att undvika
  30 september 2019

Datum

Innehållstyp