Sökresultat för "Flytande biogas"

(37 träffar)
Visar 1-15 av 37 träffar
Relevans / Datum
 • Biogasens framtid är flytande

  Biogasens framtid är flytande Per Everhill Framtiden för svensk biogasproduktion har länge pendlat mellan förtvivlan och hopp. På 90-talet gjordes ett antal lyckade satsningar på biogas som drivmedel för kollektivtrafik vilket idag är grunden för marknaden. Samtidigt har biogasens roll som bränsle för lätta
  03 juli 2018
 • Låt industrin slippa köpa utsläppsrätter för biogas!

  utsläppsrätter för biogas! Per Everhill Det råder idag en bred politisk enighet om biogasens nyttor i det svenska energisystemet. Biogasen gör det möjligt möjligt att nyttiggöra avfall vilket gör vår ekonomi mer cirkulär. Biogasen tränger ut fossila bränslen inom transportsektorn, industrin och sjöfarten samtidigt
  03 oktober 2019
 • Avsaknad av KN-nummer ger skattesmäll för svensk biogas

  Avsaknad av KN-nummer ger skattesmäll för svensk biogas Per Everhill Marknadssituationen för svensk biogasproduktion är sedan många år ansträngd. Priset dansk biogas tränger ut den svenska från marknaden i södra Sverige. I detta läge är det oerhört positivt att regeringen lyfter fram biogasens nyttor,
  05 december 2017
 • Avsaknad av KN-nummer ger skattesmäll för svensk biogas

  Avsaknad av KN-nummer ger skattesmäll för svensk biogas Per Everhill Marknadssituationen för svensk biogasproduktion är sedan många år ansträngd. Priset dansk biogas tränger ut den svenska från marknaden i södra Sverige. I detta läge är det oerhört positivt att regeringen lyfter fram biogasens nyttor,
  11 oktober 2017
 • Biogas ökar samhällets motståndskraft i kris och krig

  Biogas ökar samhällets motståndskraft i kris och krig Klas Gustafsson Idag arrangerar Tekniska verken tillsammans med Biogas Öst och Fossilfritt Sverige diskuterat den utifrån ett klimat-och miljöperspektiv. I det avseendet har biogasen utmärkta egenskaper och har bidragit till avsevärt reducerade utsläpp av
  04 juli 2018
 • Biogas ur försörjningssynpunkt

  Biogas ur försörjningssynpunkt Per Everhill I ljuset av den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen de senaste åren har Sveriges förmåga till självförsörjning för en mängd nyttigheter, exempelvis livsmedel. Här skulle den svenska biogasen kunna bidra till att minska risken för svåra samhällspåfrestningar om det
  13 februari 2017
 • Biogasmarknadsutredningen ger kloka förslag för biogasens överlevnad

  förslag för biogasens överlevnad Per Everhill Strax innan årsskiftet presenterade Biogasmarknadsutredningen sitt betänkande ”Mer Biogas! För ett Hållbart olika former av stöd. Vad är det då för nyttor som biogasen levererar? Till exempel produceras biogas huvudsakligen av restprodukter. Biogasproduktionen
  27 maj 2020
 • Tidig julklapp för svensk biogas

  Tidig julklapp för svensk biogas Klas Gustafsson I veckan meddelande EU-kommissionen att den svenska skattebefrielsen för biogas får fortsätta till och distributionssystemen fortfarande är under utbyggnad. Skattebefrielsen för biogasen är särskilt viktig i dessa tider då oljepriset sjunkit kraftigt. Det internationella
  19 april 2016
 • Dags att betala för biogasens samhällsnytta!

  Dags att betala för biogasens samhällsnytta! Klas Gustafsson, vice vd Den svenska biogasbranschen uppvisar idag mycket svag lönsamhet och få aktörer vågar idag investera i biogasen på grund av de många osäkerheterna kring marknadsutvecklingen. Samtidigt som den svenska biogasen kämpar för sin överlevnad
  04 juli 2017
 • Marknaden betalar inte för alla biogasens nyttor...

  Marknaden betalar inte för alla biogasens nyttor... Klas Gustafsson ...då måste någon annan göra det!  Idag uppvisar svensk biogasproduktion tyvärr mycket teknikneutrala för att istället uppvisa en tydlig preferens för elfordon. Tyvärr har biogasen haft svårt att hävda sig i dessa sammanhang. På en väl fungerande marknad
  26 maj 2017
 • Låt biogasen bli en del av samhällets krisberedskap!

  Låt biogasen bli en del av samhällets krisberedskap! Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken I dag deltar jag i ett seminarium i Almedalen om biogas stor del av den svenska kollektivtrafiken på biogas eller andra miljöbränslen. En stor fördel med biogasen ur ett försörjningsperspektiv är att den produceras
  03 juli 2017
 • Diskbänksrealism – hur skapar vi cirkulär ekonomi i praktiken?

  tagit oss allt högre upp i avfallstrappan. Vår senaste satsning på flytande biogas av insamlat matavfall är ett exempel på hur cirkulära affärsmodeller
  01 juli 2019
 • Miljömärkning av drivmedel – förslag med potential

  mycket. Kör du gasbil är din miljöpåverkan avsevärt mindre om du tankar biogas än naturgas. Använder du el beror din miljöpåverkan på hur denna har producerats Det kommer bli attraktivare för fordonsgasmackar att erbjuda en hög andel biogas till sina kunder och de dieselproducenter som idag innebär olika typer av
  22 augusti 2016
 • Behovet av en nationell biogasstrategi

  fordonsbränslen. När det gäller biogasen så är dess miljönytta emellertid inte bara begränsad till transportsektorn. Produktionen av biogas gör det möjligt för våra och är en förutsättning för den svenska produktionen av ekologisk mat. Biogasen bidrar därmed till att vi kan uppfylla flera av de svenska miljömålen och
  04 juli 2016
 • Teknikspecifik elbusspremie allvarligt hot mot biodrivmedelsmarknaden

  bussarna i kollektivtrafiken i Östergötland på biogas. I Linköping utgörs mer än 95 procent av denna gas av biogas tillverkade genom rötning av organiskt avfall produktionsmixen, särskilt vid hög efterfrågan. Dessutom kan el, till skillnad från biogas, enkelt exporteras till våra grannländer och ersätta fossil elproduktion
  19 april 2016

Datum

Innehållstyp