Sökresultat för "Förnybar el"

(107 träffar)
Visar 1-15 av 107 träffar
Relevans / Datum
 • Ledningsbunden förnybar energi måste vara lika mycket värd som lokalproducerad!

  Ledningsbunden förnybar energi måste vara lika mycket värd som lokalproducerad! Per Everhill Boverkets förslag till nya byggregler för näranollenergihus fastighetsägare skulle rekommenderas att byta ut befintlig resurseffektiv och förnybar fjärrvärme mot olika varianter av elvärme trots att det skulle innebära
  19 maj 2017
 • Elen och klimatet

  Elen och klimatet Per Everhill I den svenska energipolitiska debatten råder det stundom oklarhet om hur man ska se på elens klimatpåverkan. Ett vanligt skillnad på produktion och användning av el. Ett annat feltänk är att tro att det svenska elsystemet är en isolerad förnybar ö som är separerad från ett Europa
  25 november 2016
 • Solelsstrategin ur elnätssynvinkel

  Solelsstrategin ur elnätssynvinkel Lovisa Fricot Norén De senaste åren har solelsproduktionen i Sverige ökat dramatiskt, om än från en i princip obefintlig privatpersoner enkelt kan bli prosumenter (både producenter och konsumenter av el). Tekniska verken engagerade sig tidigt i frågor kring anslutning av solelsproduktion
  11 januari 2017
 • Felaktig användning av ”grön el” är ett hinder för energieffektivisering

  Felaktig användning av ”grön el” är ett hinder för energieffektivisering Per Everhill Ursprungsgarantier är ett finansiellt instrument som syftar till till att främja utbyggnaden för förnybar elproduktion. För varje producerad MWh får elproducenten en garanti av staten som sedan kan säljas på marknaden
  28 maj 2018
 • Svensk elnätsreglering måste främja nya smarta affärsmodeller

  Svensk elnätsreglering måste främja nya smarta affärsmodeller Lovisa Fricot Norén De svenska elnäten står inför omfattande förändringar. Från att ha ha varit en förhållandevis statisk verksamhet där el transporterades från stora kraftproducenter till en mängd passiva konsumenter går vi mot en helt annorlunda
  22 november 2017
 • Hur skapas incitament för effektiv elnätsverksamhet?

  incitament för effektiv elnätsverksamhet? Lovisa Fricot Norén Den senaste tiden har det skrivits mycket i media om nivån på elnätsföretagens intäktsramar. En En minst lika viktig fråga är elnätsregleringens förmåga att skapa incitament för effektivitet. Elnätsverksamhet är ett reglerat naturligt monopol vilket
  07 september 2018
 • Framtidens laddinfrastruktur för elfordon

  Framtidens laddinfrastruktur för elfordon Per Everhill Elbilen är på stark frammarsch inom den svenska fordonsflottan vilket inte minst märks på nybilsförsäljningen En fördel med vår goda tillgång på garage är att vi där har tillgång till el, även om motorvärmare kanske saknas. Förutsättningarna för att långsamt vardagsladda
  19 april 2016
 • Efterfrågeflexibilitet ur elnätssynvinkel

  Efterfrågeflexibilitet ur elnätssynvinkel Lovisa Fricot Norén På en elmarknad med en hög andel oreglerbar kraftproduktion kan efterfrågeflexibilitet emellertid ett stort engagemang från marknadens aktörer och inte minst elnätsföretagen, vars verksamhet utgör ryggraden i vårt elsystem. De ökade kostnader
  10 maj 2017
 • Det där med elnätsavgifter…

  med elnätsavgifter… Per Everhill I veckan presenterades årets Nils Holgerssonundersökning som bland annat visade att de svenska elnätsavgifterna ökat ökat under året. I kölvattnet av detta har en debatt om elnätsföretagens monopolställning blossat upp, liksom företagens möjligheter att höja sina avgifter
  16 maj 2016
 • Lokal elbrist har flera lösningar

  Lokal elbrist har flera lösningar Per Everhill Även om uppmärksamheten i media lagt sig något är frågan om lokal elbrist fortfarande, i allra högsta Även i andra delar av Skåne, Mälardalen och västra Sverige flaggas nu för att el kan bli en bristvara och därmed ett hinder för nyetableringar av verksamheter
  02 mars 2020
 • Dags att bryta kilowattimmans diktatur!

  högt ställda klimatmål är det nödvändigt att öka vår förnybara elproduktion. Genom att förnybar el är billigare att producera än fossil så trängs den senare marknaden med stor klimatnytta som följd. Problemet med huvuddelen av den förnybara elproduktion som byggs idag är att den är väderberoende och därmed oplanerbar
  28 april 2017
 • Möjligheter och utmaningar med ny elnätsreglering

  Möjligheter och utmaningar med ny elnätsreglering Per Everhill I mitten av februari lämnade Energimarknadsinspektionen ett förslag till regeringen om om nya regler för elnätsverksamhet. Syftet med förslaget är att skapa incitament för elnätsföretagen att välja de mest kostnadseffektiva lösningarna för
  27 april 2020
 • Teknikspecifik elbusspremie allvarligt hot mot biodrivmedelsmarknaden

  Teknikspecifik elbusspremie allvarligt hot mot biodrivmedelsmarknaden Klas Gustafsson Tekniska verken är ett av Nordens största biogasföretag med mer marknaden. Samtidigt är vi engagerade i utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon. När det gäller omställningen till en fossilfri fordonsflotta anser vi
  19 april 2016
 • Tekniska verken fasar ut fossil kol och olja

  att kräva nya investeringar i förnybar kraftvärmeproduktion. Kolpannan kommer konverteras för att kunna eldas med förnybara biobränslen, exempelvis restprodukter restprodukter från skogsindustrin och oljepannan kommer att köras på förnybar bioolja. På så vis kan vi nyttiggöra de restströmmar som den svenska skogsindustrin
  15 december 2017
 • Hur säkerställer vi tillgången på energi 24/7/365 i framtiden?

  vilket när situationen var som värst innebar att kunderna hade tillgång till el ungefär fyra timmar per dygn. En sådan situation är naturligtvis ingenting kärnkraftsreaktorer kommer avvecklas i närtid samtidigt som vi via elcertifikatsystemet tillförs stora mängder förnybar elkraftproduktion i form av vindkraft. Vi kommer
  04 juli 2017

Datum

Innehållstyp