Sökresultat för "Energiföretagen"

(15 träffar)
Visar 1-15 av 15 träffar
Relevans / Datum
 • Prioritera energiföretagens nyckelpersonal vid dagisransonering

  Prioritera energiföretagens nyckelpersonal vid dagisransonering Per Everhill Covid-19 viruset påverkar hela samhället och vi ser nu hur olika typer av exempelvis stängda gränser och förbud mot större folksamlingar. På svenska energiföretag arbetas det nu intensivt med att i första hand säkerställa energisystemets
  18 mars 2020
 • Energiföretagens roll i den smarta staden

  Energiföretagens roll i den smarta staden Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken I dag, måndag, deltar jag i ett seminarium i Almedalen om framtidens platser där det finns i överskott till underskottsområden. Här spelar energiföretagen en viktig roll som den spindel i nätet som har koll på flöden, behov
  02 juli 2017
 • Regionala energibolag – tillsammans Sveriges största energiaktör!

  regionala kommunägda energiföretagens roll och möjligheter på energimarknaden. Det är lätt att glömma bort att de kommunägda energiföretagen tillsammans är en ägda energiföretag bidrar på ett alldeles särskilt sätt till den svenska energimarknadens karaktär. Bland annat bedriver kommunägda energiföretag sin verksamhet
  03 juli 2017
 • Lika marknadsvillkor för alla energibolag oavsett ägare

  energisystem. I EU:s energieffektiviseringsdirektiv från 2014 betonas särskilt energiföretagens roll inom energieffektivisering. Energibranschens engagemang krävs och utbyggnaden av smarta elnät. I Sverige ägs en betydande del av energiföretagen av kommuner. Dessa företag har idag mer än 2 miljoner kunder och omsätter
  19 april 2016
 • Om energibranschens vision

  Energi och Svensk Fjärrvärme genomförde den nya branschorganisationen Energiföretagen Sverige under våren ett gediget visionsarbete för branschen. En gemensam externa intressenter och har dessutom stämts av med allmänheten via Energiföretagens kundbarometer. I slutet av juni antogs visionen av Svensk Energis styrelse
  05 juli 2016
 • Vad hände med fjärrvärmen i energiöverenskommelsen?

  framtidsstudier, exempelvis från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Energiföretagen Sverige bedömer man att det svenska elbehovet kommer att vara närmare energiöverenskommelse. För inspiration om vad som skulle göras har Energiföretagen Sverige tagit fram en föredömlig 12-punktslista som i princip kan kopieras
  09 december 2019
 • Elnätet är energibranschens Uber!

  ”Uber” för energimarknaden som i ett slag kommer slå ut de traditionella energiföretagen. Hur den exakt ska se ut brukar vara något otydligare och jag tror jag
  19 april 2016
 • Nudging i energibranschen - Från tagelskjorta till karneval

  minst beteendevetare och kognitionsvetare som vanligtvis inte finns på energiföretagen idag. Vi behöver också vända oss till andra målgrupper utöver den som
  03 juli 2016
 • Energisystem 2.0 - Fördel för de regionala energibolagen!

  denna utveckling väldigt väl för de kommunägda regionala och lokala energiföretagen. Dessa har sedan lång tid en tradition av samverkan med det lokala näringslivet Möjligheterna till effektiv lokal samverkan ökar också då de flesta regionala energiföretag är ”fullbredsbolag” och verksamma inom såväl produktion-, som försäljning
  02 juli 2018
 • Energi i Almedalen

  implementeringen av NIS-direktivet i Sverige som kommer ställa helt nya krav på energiföretagen avseende cybersäkerhet. Det är tung uppslutning i panelen med representanter
  28 juni 2017
 • Elektrifiera resurseffektivt!

  på just el sannolikt kommer öka kraftigt i framtiden. 2019 bedömde Energiföretagen Sverige att elanvändningen år 2045 skulle landa på omkring 190 TWh per
  18 januari 2021
 • Reflektioner inför årets energipolitiska debatt – Energispektrum

  naturligtvis är ett resursmässigt slöseri. Förra veckan presenterade Energiföretagen Sverige och SVEBIO en lista på förslag för att rädda den svenska kraftvärmen
  02 juli 2018
 • Varför är Linköping bäst i landet på solel?

  nettodebiteringen då den inte längre fyllde samman funktion som förut. För ett energiföretag finns det många sätt att engagera sig i solenergi. En del företag säljer
  05 juli 2016
 • Det kom ett mail från Indien…

  i avfallstrappan såsom återbruk och materialåtervinning. När svenska energiföretag importerar restavfall från andra länder för energiåtervinning är det
  30 januari 2017
 • Så minskar vi tillflödet av plast i avfallssystemet

  dessa metoder behövs om vi ska kunna klara våra avfallsutmaningar. Som energiföretag ser vi gärna en framtid där vi efterhand energiåtervinner allt mindre
  03 juli 2017

Datum

Innehållstyp