Sökresultat för "Energieffektivisering"

(9 träffar)
Visar 1-9 av 9 träffar
Relevans / Datum
 • Felaktig användning av ”grön el” är ett hinder för energieffektivisering

  Felaktig användning av ”grön el” är ett hinder för energieffektivisering Per Everhill Ursprungsgarantier är ett finansiellt instrument som syftar till verkliga direkta klimatinvesteringar. I ljuset av de tuffa krav på energieffektivisering som ingår i energiöverenskommelsen borde såväl Energimyndigheten
  28 maj 2018
 • Inga smarta elnät utan forskning och utveckling

  för exempelvis utveckling av nya smarta mätarfunktioner som gynnar energieffektivisering, digitaliserad störningsinformation till kund eller metoder för att dessa pengar specifikt deciderade till forskning som leder till energieffektivisering. Det faktum att svenska elnätsföretag inte kan få täckning för sina
  19 april 2016
 • Lika marknadsvillkor för alla energibolag oavsett ägare

  sdirektiv från 2014 betonas särskilt energiföretagens roll inom energieffektivisering. Energibranschens engagemang krävs också för exempelvis fordonsflottans förväntas verka i nya roller. Det handlar exempelvis om att erbjuda energieffektivisering, effektstyrning, infrastruktur för elfordon och liknande tjänster
  19 april 2016
 • Gärna solel - men i rättvis konkurrens med andra klimatinvesteringar

  genomslag i hela samhället genom energi och produkter. Det gynnar energieffektivisering, skapar ett större prisgap mellan förnybar och fossil energiproduktion
  17 maj 2018
 • Reflektioner inför årets energipolitiska debatt – Energispektrum

  undantag som EU:s vattendirektiv ger möjlighet till.  När det gäller energieffektivisering är implementeringen av energiöverenskommelsen i full gång. Sverige energianvändning år 2030. Under utredning är bland annat förutsättningar för energieffektivisering för små aktörer liksom framtagningen av särskilda sektorsstrategier
  02 juli 2018
 • Individuell värmemätning i lägenheter – en riktigt dålig idé

  värme per kWh istället för fastighetsägaren är att incitamenten för energieffektivisering flyttas från den aktör som har rådighet över energieffektiviseringsåtgärder
  27 april 2020
 • Regionala energibolag – tillsammans Sveriges största energiaktör!

  förväntas verka i nya roller. Det handlar exempelvis om att erbjuda energieffektivisering, effektstyrning, infrastruktur för elfordon och liknande tjänster
  03 juli 2017
 • Om vikten av teknikneutrala styrmedel

  minskade utsläpp av växthusgaser, ökad förnybar elproduktion eller energieffektivisering. Elbusspremien främjar elbussar. Punkt. Vårt elcertifikatssystem
  28 april 2017
 • Energilager för mindre aktörer i Sverige

  2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer (M 2017:04)
  12 februari 2018

Datum

Innehållstyp