Sökresultat för "Elproduktion"

(61 träffar)
Visar 1-15 av 61 träffar
Relevans / Datum
 • Vi behöver ett styrmedel som främjar planerbar elproduktion

  Vi behöver ett styrmedel som främjar planerbar elproduktion Per Everhill Den senaste tiden har en rad utredningar och projekt om Sveriges framtida energibehov gäller tillkommande svensk elproduktion kan vi konstatera att det för närvarande byggs ganska mycket väderberoende elproduktion i form av vindkraft tillsammans
  06 september 2019
 • Myndighetsaktivism hotar svensk elektrifiering

  särskilt viktigt för att kunna balansera en allt högre andel väderberoende elproduktion. I bred politisk enighet beslutades att den svenska vattenkraften ska ska miljöanpassas i rimlig avvägning mot förlusten av förnybar elproduktion som maximalt får uppgå till 2,3 % av normalårsproduktionen. Åtgärderna är också
  21 maj 2021
 • Energikommissionen missar energiåtervinning av restavfall

  energisystemet i stort? Hur påverkas andra samhällssektorer? Målet att Sveriges elproduktion ska vara 100 % förnybar år 2040 är ett sådant exempel. Principellt ställer fossila delen av avfallet från det organiska. Om målet 100 % förnybar elproduktion år 2040 innebär ett förbud mot energiåtervinning av restavfall med delvis
  19 april 2017
 • Svensk vattenkraftstrategi hotas av EU

  miljörörelsen om värdet av lokal biologisk mångfald kontra förnybar planerbar elproduktion. Miljösatsningar genom vattenkraftens miljöfond Detta pågick till 2015 skulle kunna miljöanpassas i rimlig avvägning mot förlusten av fossilfri elproduktion. Lösningen gick ut på att branschens solidariskt skulle finansiera miljöåtgärder
  07 december 2020
 • Nej, elsystemet begränsas inte av gränser på kartan

  Sverige kan använda el utan att påverka klimatet. Det är rätt att den elproduktion som råkar finnas i Sverige till största delen är utsläppsfri. Därför Därför gör den stor klimatnytta genom att tränga ut dyrare fossil elproduktion från marknaden. Elmarknaden baseras nämligen på principen ”merit of order” vilket
  20 september 2017
 • Höga skatter riskerar vårt värdefullaste energislag!

  Sverige är unikt genom att vattenkraften svarar för ungefär hälften av elproduktionen. Få länder har tillgång till en så stor andel förnybar och klimateffektiv under de närmaste åren fortsätta i takt med utbyggnaden av mer oreglerbar elproduktion. Fortsätter denna utveckling kommer det att få svåra konsekvenser för
  19 april 2016
 • Dags att bryta kilowattimmans diktatur!

  klara våra högt ställda klimatmål är det nödvändigt att öka vår förnybara elproduktion. Genom att förnybar el är billigare att producera än fossil så trängs stor klimatnytta som följd. Problemet med huvuddelen av den förnybara elproduktion som byggs idag är att den är väderberoende och därmed oplanerbar. Det
  28 april 2017
 • Negativa elpriser för första gången i Sverige

  marknaden än vad köparna efterfrågade.  Men varför stänger man inte av elproduktionen när man inte får betalt? Det finns främst två skäl till detta. Produktionen åter blir positivt. Bild1 Ett negativt elpris slår hårt mot all slags elproduktion, även för de som genom bidrag på får en positiv intäkt per kWh vid minuspris
  10 februari 2020
 • Elen och klimatet

  behöver kan vi exportera den till andra länder där den ersätter fossil elproduktion. Om vi har ett underskott måste vi istället importera el från andra länder länder. Eftersom det än så länge alltid finns fossila elproduktion igång i våra grannländer så minskas den med varje sparad kilowattimme här i Sverige
  25 november 2016
 • Hoppfullt om vattenkraften i energiöverenskommelsen – nu gäller det att styra upp detaljerna

  man presentera ett förslag som väl balanserade värdet av klimatneutral elproduktion mot lokala miljöintressen. Därefter bearbetades förslaget i en dialog göra störst miljönytta i förhållande till förlusten av klimatneutral elproduktion. Hänsyn måste tas till andra samhällsintressen som bevarandet av kulturvärden
  06 juli 2016
 • Mikroproduktion av solel – bra kan bli bättre!

  ökande trenden står solenergin endast för 0,1 procent av Sveriges totala elproduktion. För Tekniska verken är det särskilt roligt att konstatera att Linköping avskaffade metoden 2015. Hade metoden fortsatt kunnat tillämpas idag hade solelproduktionen garanterat varit avsevärt högre. Detta har numera till del kompenserats
  19 april 2016
 • Välkommen utredning om stödtjänster

  lösningen är emellertid bättre marknadsförutsättningar för planerbar elproduktion som levererar de tjänster som elsystemet så väl behöver. Det är just kommande utredningen som kommer få stor betydelse för framtidens svenska elproduktionsmix och leveranssäkerheten i vårt elsystem. Vi i energibranschen ser fram
  13 november 2020
 • Historisk möjlighet för svensk vattenkraft

  anpassas till moderna miljökrav samtidigt som förlusten av klimatneutral elproduktion minimeras. Bakgrunden står att finna i det förslag till nationell vattenkraftsstrategi
  19 april 2016
 • Hur säkerställer vi tillgången på energi 24/7/365 i framtiden?

  vattenkraftsproduktion till förmån för lokala miljöåtgärder. Mer förnybar elproduktion gör otvivelaktigt miljönytta, men samtidigt så minskar våra möjligheter elmarknadsdesign inte värderar effekt. Det missgynnar direkt svensk planerbar elproduktion som vattenkraft och kraftvärme i förhållande till vind-och solkraft trots
  04 juli 2017
 • Om energibranschens vision

  exempelvis kraftvärmens elproduktion att trängas ut från marknaden under stora delar av året. Samtidigt blir den planerbara elproduktionen allt viktigare de de kalla, mörka och vindstilla dagar då huvuddelen av den förnybara elproduktionen inte levererar. Detta är en viktiga framtidsfråga inom ramen för energibranschens
  05 juli 2016

Datum

Innehållstyp