Sökresultat för "Ellagen"

(5 träffar)
Visar 1-5 av 5 träffar
Relevans / Datum
 • Lika marknadsvillkor för alla energibolag oavsett ägare

  och med utländska kommunägda bolag. Idag finns en specialbestämmelse i ellagen som gör att kommunägda energiföretag undantas från kommunallagens regelverk pådrivare av omställningen av vårt energisystem. Det nuvarande undantaget i ellagen bör tydliggöras och breddas så att svenska kommunägda energibolag fullt
  19 april 2016
 • Regionala energibolag – tillsammans Sveriges största energiaktör!

  och med utländska kommunägda bolag. Idag finns en specialbestämmelse i ellagen som gör att kommunägda energiföretag undantas från kommunallagens regelverk pådrivare av omställningen av vårt energisystem. Det nuvarande undantaget i ellagen bör tydliggöras och breddas så att svenska kommunägda energibolag fullt
  03 juli 2017
 • Otydligt kring elnätsföretagens legala möjligheter att lagra energi

  det inte är anpassade för ny teknik som exempelvis energilager. Enligt ellagen får elnätsföretag bara producera och handla med el för att täcka elnätsförluster samtidigt har tekniska personal och kompetens kring tekniken. Många delar av ellagen tyvärr inte anpassade för ett smartare elnät. Energilagringsteknik är bara
  28 september 2016
 • Energisystem 2.0 - Fördel för de regionala energibolagen!

  riskfaktor är de otydligheter i kommunallagen och ellagen kring de kommunala energibolagens verksamhet. I ellagens 7 kapitel regleras bland annat att kommunägda
  02 juli 2018
 • Efterfrågeflexibilitet – mardröm för balansansvariga på elmarknaden?

  emellertid inte för elmarknadens balansansvariga. En elleverantör är enligt ellagen skyldig att leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar (balansansvar)
  30 september 2020

Datum

Innehållstyp