Sökresultat för "Elbilar"

(21 träffar)
Visar 1-15 av 21 träffar
Relevans / Datum
 • Ladda hemma-stödet riskerar att bli ett slag i luften!

  viktigaste argumenten för att skaffa elbil för många privatpersoner. Hemmaladdning bidrar till att göra elbilsinvesteringen till en bättre affär genom det egna elabonnemanget. I många fall kan elbilen laddas med egen solel. Hemmaladdning är också betydligt bekvämare för elbilsägaren än publik laddning, framför allt
  30 januari 2018
 • Framtidens laddinfrastruktur för elfordon

  Framtidens laddinfrastruktur för elfordon Per Everhill Elbilen är på stark frammarsch inom den svenska fordonsflottan vilket inte minst märks på nybilsförsäljningen en mycket låg nivå och det återstår fortfarande några pusselbitar innan elbilen fullt ut kan konkurrerar med konventionella bilar på privatkundsmarknaden
  19 april 2016
 • Teknikspecifik elbusspremie allvarligt hot mot biodrivmedelsmarknaden

  betydligt energieffektivare än traditionella förbränningsmotorer. Biogas, Elbilar
  19 april 2016
 • Linköping storsatsar på laddinfra – olika miljöbränslen kompletterar varandra!

  att elbilar kommer utgöra en väsentlig del av framtidens fossilfria fordonsflotta. Därför är det naturligt för oss att engagera oss i elbilsladdning som har unika egenskaper som gör att de passa väl inom olika marknadssegment. Elbilen har en enorm fördel med att den kan laddas i såväl hemmet som på publika
  05 juli 2016
 • Energilager för mindre aktörer i Sverige

  utvecklingen gått snabbt de senaste åren, bland annat i ljuset av elbilsutvecklingen. Intresset för att investera i energilager har emellertid hittills gentemot elmarknaden enbart en bonusintäkt. Vi ser till exempel allt fler elbilar på våra gator vars batterier borde kunna utnyttjas som energilager kopplade
  12 februari 2018
 • Bred systemsyn nödvändigt för effektiv miljömärkning

  från marknaden. I praktiken innebär det att konsekvensen av att ladda en elbil är att mindre el kan exporteras med ökad klimatpåverkan som följd. Din klimatpåverkan utsläpp från avgasröret och du laddar din elbil på svenskt territorium.  Därmed inte sagt att vi inte ska ha elbilar i Sverige. På grund av sin effektivitet
  31 augusti 2018
 • Bixia: Fortsatt låga elpriser under 2020-talet

  också positiva aspekter med ett lägre elpris. Det kommer till exempel göra elbilar lönsammare liksom annan typ av elektrifiering som där den ersätter fossila
  16 maj 2017
 • Om vikten av teknikneutrala styrmedel

  helt elektrifierade idag? Även om dagens teknik för exempelvis solceller, elbilar och liknande verkar och dessutom sannolikt är rätt väg framåt är det oklokt
  28 april 2017
 • Alla icke-fossila bränslen behövs för en fossilfri fordonsflotta

  bränslen har ännu inte tagit fart samtidigt som miljöfordon, exempelvis elbilar i många fall fortfarande har en bit krav till fossilfordonens prestanda
  04 juli 2016
 • Hur säkerställer vi tillgången på energi 24/7/365 i framtiden?

  marknadssituation. Vi har också en omfattande teknikutveckling inom smarta hem, elbilar och batterier som kan bidra till att reducerar effekttoppar över tiden.
  04 juli 2017
 • Brittisk kapacitetsmarknad möjlig lösning för det svenska elsystemet?

  svensk elproduktion var med mikroskopiska undantag planerbar. Ny teknik som elbilar, datahallar, fossilfritt stål, storskalig vindkraft och solel låg ännu långt
  18 november 2020
 • Elen och klimatet

  grannländer. Systemgränser är viktigt i all miljövärdering. Ett exempel är elbilar där utsläppen från själva bilen är noll CO₂/km. Det innebär naturligtvis klimatutsläpp. Det beror på vad den ökade elanvändningen ersätter. Om en elbil ersätter en bil som går på fossila bränslen ger den ökade elanvändningen
  25 november 2016
 • Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

  allt mer aktiv del av marknaden. De börjar producera sin egen solel, ladda elbilar och lagra energi. Än så länge sker det i liten skala, men utvecklingen går
  30 juni 2019
 • Negativa elpriser för första gången i Sverige

  och ackumulera värme för att sedan stängas av när priset stiger. Eller elbilar som laddas på samma sätt. Avskaffa subventioner och ersättningar för elproduktion
  10 februari 2020
 • Energisystem 2.0 - Fördel för de regionala energibolagen!

  detta inga konstigheter, men när vi går mot en utveckling med ny teknik som elbilar, energilagring, efterfrågestyrning och solpaneler inser man snabbt att det
  02 juli 2018

Datum

Innehållstyp