Sökresultat för "Elbil"

(21 träffar)
Visar 1-15 av 21 träffar
Relevans / Datum
 • Framtidens laddinfrastruktur för elfordon

  Framtidens laddinfrastruktur för elfordon Per Everhill Elbilen är på stark frammarsch inom den svenska fordonsflottan vilket inte minst märks på nybilsförsäljningen en mycket låg nivå och det återstår fortfarande några pusselbitar innan elbilen fullt ut kan konkurrerar med konventionella bilar på privatkundsmarknaden
  19 april 2016
 • Ladda hemma-stödet riskerar att bli ett slag i luften!

  viktigaste argumenten för att skaffa elbil för många privatpersoner. Hemmaladdning bidrar till att göra elbilsinvesteringen till en bättre affär genom det egna elabonnemanget. I många fall kan elbilen laddas med egen solel. Hemmaladdning är också betydligt bekvämare för elbilsägaren än publik laddning, framför allt
  30 januari 2018
 • Linköping storsatsar på laddinfra – olika miljöbränslen kompletterar varandra!

  att elbilar kommer utgöra en väsentlig del av framtidens fossilfria fordonsflotta. Därför är det naturligt för oss att engagera oss i elbilsladdning som har unika egenskaper som gör att de passa väl inom olika marknadssegment. Elbilen har en enorm fördel med att den kan laddas i såväl hemmet som på publika
  05 juli 2016
 • Nej, elsystemet begränsas inte av gränser på kartan

  Varberg på västkusten. Det är sommar och du är på väg till stranden i din elbil. Du parkerar och pluggar in laddmunstycket i laddstationen samtidigt som mycket vind-och solkraft inom kommungränsen i Varberg! Då laddas ju min elbil med el som i princip inte har någon klimatpåverkan på marginalen. Här kan
  20 september 2017
 • Bred systemsyn nödvändigt för effektiv miljömärkning

  från marknaden. I praktiken innebär det att konsekvensen av att ladda en elbil är att mindre el kan exporteras med ökad klimatpåverkan som följd. Din klimatpåverkan utsläpp från avgasröret och du laddar din elbil på svenskt territorium.  Därmed inte sagt att vi inte ska ha elbilar i Sverige. På grund av sin effektivitet
  31 augusti 2018
 • Teknikspecifik elbusspremie allvarligt hot mot biodrivmedelsmarknaden

  betydligt energieffektivare än traditionella förbränningsmotorer. Biogas, Elbilar
  19 april 2016
 • Energilager för mindre aktörer i Sverige

  utvecklingen gått snabbt de senaste åren, bland annat i ljuset av elbilsutvecklingen. Intresset för att investera i energilager har emellertid hittills gentemot elmarknaden enbart en bonusintäkt. Vi ser till exempel allt fler elbilar på våra gator vars batterier borde kunna utnyttjas som energilager kopplade
  12 februari 2018
 • Kan miljöskatter ge ökade utsläpp?

  sedan beställer en elbil. Under väntetiden chockhöjs skatten på din gamla fossilbil så pass mycket att du måste avbeställa elbilen (och skrota din gamla
  23 augusti 2019
 • Energiföretagens roll i den smarta staden

  staden är en annan viktig fråga där energibolagen spelar en viktig roll. Elbilen är nu på väg mot sitt stora genombrott och det kommer kräva en väl utbyggd energiföretagen äger och förvaltar elnätet är det naturligt att engagera sig i elbilsladdning, vilket Tekniska verken gör genom laddoperatören Clever. Här ligger
  02 juli 2017
 • Elen och klimatet

  grannländer. Systemgränser är viktigt i all miljövärdering. Ett exempel är elbilar där utsläppen från själva bilen är noll CO₂/km. Det innebär naturligtvis klimatutsläpp. Det beror på vad den ökade elanvändningen ersätter. Om en elbil ersätter en bil som går på fossila bränslen ger den ökade elanvändningen
  25 november 2016
 • Direktivförslag riskerar slå undan fötterna för lätta biogasfordon i offentlig verksamhet

  till totalt lägre utsläpp på samhällsnivå istället för tvärtom! biogas, elbil, fossilfritt
  22 december 2017
 • Det problematiska hållbarhetsbegreppet

  det utifrån en mycket snäv systemgräns. Det kan handla om att titta på elbilens miljöpåverkan enbart utifrån utsläppen från dess icke-existerande avgasrör
  08 juni 2018
 • Hur säkerställer vi tillgången på energi 24/7/365 i framtiden?

  marknadssituation. Vi har också en omfattande teknikutveckling inom smarta hem, elbilar och batterier som kan bidra till att reducerar effekttoppar över tiden.
  04 juli 2017
 • Brittisk kapacitetsmarknad möjlig lösning för det svenska elsystemet?

  svensk elproduktion var med mikroskopiska undantag planerbar. Ny teknik som elbilar, datahallar, fossilfritt stål, storskalig vindkraft och solel låg ännu långt
  18 november 2020
 • Regelförenklingar ett måste för cirkulär ekonomi på mikronivå

  ut ett eluttag till en förbipasserande medmänniska som behöver ladda sin elbil. Vi ser också ny teknik som möjliggör säkra mikrobetalningar liksom kvalitetssäkringssystem
  17 december 2018

Datum

Innehållstyp