Sökresultat för "Cirkulärt"

(21 träffar)
Visar 1-15 av 21 träffar
Relevans / Datum
 • Regelförenklingar ett måste för cirkulär ekonomi på mikronivå

  Regelförenklingar ett måste för cirkulär ekonomi på mikronivå Per Everhill Cirkulär ekonomi är ett koncept som de senaste åren lyfts fram som en allt utredningen för cirkulär ekonomi en rad förslag på området och i skrivande stund inledde den nyligen uppstartade delegationen för cirkulär ekonomi sitt arbete
  17 december 2018
 • Diskbänksrealism – hur skapar vi cirkulär ekonomi i praktiken?

  Diskbänksrealism – hur skapar vi cirkulär ekonomi i praktiken? Klas Gustafsson Inom Tekniska verken har vi arbetat med cirkulär ekonomi innan vi ens kände ständigt kan utvecklas. Vi har alla ett ansvar för att göra vårt samhälle mer cirkulärt. Här ser vi stora utmaningar då det avfall som våra kunder skickar till
  01 juli 2019
 • Moderna energikrav måste beakta resurseffektivitet

  förlorad borde vara självklart i ett samhälle som strävar efter att bli mer cirkulärt avseende resursanvändning. Det borde också återspeglas i byggreglernas
  09 maj 2018
 • Vi vill inte energiåtervinna plast!

  Genom den energi som tillförs samhället vid energiåtervinningen skapas ett cirkulärt ekonomiskt flöde som bidra till samhällets resurseffektivitet. Vi arbetar
  31 mars 2017
 • Framgångsrik svensk miljöteknikexport utreds utan branschmedverkan

  att dra nytta av. Detta gäller inte minst i ljuset av EU:s vision om en cirkulär ekonomi för ett framtida resurseffektivare samhälle. Genom att låta branschen till och med stärkandet av en framgångsrik svensk industrisektor. avfall, cirkulär ekonomi, avfallshierarkin, energiåtervinning
  30 september 2016
 • Tidig julklapp för svensk biogas

  haft när det producerades. Biogasen är också ett utmärkt exempel på hur en cirkulär ekonomi kan fungera där resurser inte förbrukas utan bara omvandlas för december presenterade EU-kommissionen ett särskilt packet för att främja cirkulär ekonomi i Europa. Skattebefrielsen av biogasen är ett steg i rätt riktning
  19 april 2016
 • Biogasfordon i miljözoner – självklart!

  Affärsmodellen är ett gott exempel på cirkulär ekonomi vilket regeringen (bland annat genom särskild utredning om cirkulär ekonomi) skall främjas. Idag är
  23 februari 2017
 • Marknaden betalar inte för alla biogasens nyttor...

  ekologisk livsmedelsproduktion. Biogasproduktionen är ett skolexempel på cirkulär ekonomi där resurser flyttas mellan olika samhällssektorer med bibehållen om vi ska lyckas ställa om det svenska samhället från en linjär till en cirkulär ekonomi! Biogas
  26 maj 2017
 • Energisystem 2.0 - Fördel för de regionala energibolagen!

  en del av denna rörelse. En annan viktig trend är rörelsen mot ett mer cirkulärt energisystem där resurser som inte längre behövs i någon del av samhället
  02 juli 2018
 • Det svåra andra inlägget

  gallring så att andra kan få nytta av böckerna vi inte vill ha. Att vara cirkulär handlar ju också om att dela med sig.  Under veckan har jag också gjort
  21 januari 2018
 • Kraftvärme gör nytta i flera samhällssektorer – vem ser till helheten?

  metangasutsläpp som följd. Kraftvärmen är också ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi genom att olika restprodukter i samhället kommer till nytta i produktionen
  05 juli 2016
 • Varför denna blogg?

  borde finns något sådant – bara nyttiga resurser som flyttas runt i en cirkulär ekonomi. Du får gärna komma med idéer kring ämnen vi ska ta upp eller synpunkter
  19 april 2016
 • 9 månader to go!

  mitt experiment handlar inte bara om att avstå från nya köp. För att bli cirkulär måste vi börja dela på det som finns. Mitt fina soffbordet i teak som ligger
  06 april 2018
 • Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare

  resurser ännu effektivare och i flera steg vilket är grunden i en så kallad cirkulär ekonomi. Så länge avfall deponeras kommer det emellertid finnas ett stort
  20 december 2016
 • Linköping storsatsar på laddinfra – olika miljöbränslen kompletterar varandra!

  energi. Biogasen är ett fantastiskt miljöbränsle och gott exempel på hur cirkulär ekonomi kan fundera när den är som bäst. Tyvärr räcker inte den svenska
  05 juli 2016

Datum

Innehållstyp