Sökresultat för "Biogödsel"

(20 träffar)
Visar 1-15 av 20 träffar
Relevans / Datum
 • Rötkammaren 75 gånger effektivare än soptippen

  beskickas i ett kontinuerligt flöde till rötkammaren varvid biogas och biogödsel produceras med ett jämt flöde. Det organiska avfallet separerats först som biogödsel och därmed ersätter fossilt konstgödsel. Vissa biogasanläggningar (till exempel Linköpings biogasanläggningar) har dessutom biogödsel som
  19 april 2016
 • Dags att betala för biogasens samhällsnytta!

  oss också att hantera våra avfallsproblem, samtidigt som restprodukten biogödsel är en förutsättning för ekologisk matproduktion vars efterfrågan stadigt energi. Det låga priset på konstgödsel är svårt att konkurrera med för biogödseln. När det gäller alternativet till avfallsbehandlingstjänster finns alltid
  04 juli 2017
 • Marknaden betalar inte för alla biogasens nyttor...

  Biogasproduktionen ger också upphov till en värdefull restprodukt i form av biogödsel som gör det möjligt att återföra viktiga näringsämnen till jordbruket, det svenska beroendet av importerad fossilbaserad konstgödsel minskar. Biogödsel är också en förutsättning för ökad ekologisk livsmedelsproduktion. Biogasproduktionen
  26 maj 2017
 • Biogas ur försörjningssynpunkt

  Biogasproduktionen ger också ifrån sig en värdefull restprodukt i form av biogödsel. Biogödsel är en förutsättning för att bedriva ekologisk odling samtidigt som beroende av importerat gödsel från utlandet. Tekniska verken levererar biogödsel till ett stort antal gårdar på östgötaslätten som i sin tur förser regionen
  13 februari 2017
 • Biodrivmedel – inte bara en energifråga!

  restprodukten biogödsel. Denna gödsel bidrar till att återföra näringsämnen till jordbruket samtidigt som fossil gödsel kan ersättas. Tillgången på biogödsel är för
  03 juli 2016
 • Direktivförslag riskerar slå undan fötterna för lätta biogasfordon i offentlig verksamhet

  lokaltrafik och lokala fordonsflottor för kommunal verksamhet. Restprodukten biogödsel har sedan kunnat avsättas i det lokala jordbruket. Den lokala biogasproduktionen nyttiggöras och ersätta fossila bränslen, men också genom restprodukten biogödsel som ersätter fossilt gödsel. Beaktas dessa parametrar blir biogasens nettoklimatpåverkan
  22 december 2017
 • Biogas ökar samhällets motståndskraft i kris och krig

  Här kan biogasen bidra till att minska vår sårbarhet genom restprodukten biogödsel som uppstår vid rötningsprocessen i våra biogasanläggningar. Till skillnad förutsättning för ekologiskt jordbruk. Idag levererar Tekniska verken biogödsel till omkring två hundra gårdar i Östergötland. De är därmed betydligt mindre
  04 juli 2018
 • Biogasmarknadsutredningen ger kloka förslag för biogasens överlevnad

  för sin överlevnad. På samma sätt fungerar det för biogasens restprodukt biogödsel. Den bidrar med en rad klimat-och miljönyttor, bland annat återföring av näringsämnen till jordbruket som annars skulle gå förlorade. Priset på biogödsel är emellertid starkt beroende av priset på fossil gödsel som är det alternativ
  27 maj 2020
 • Låt biogasen bli en del av samhällets krisberedskap!

  sårbarhet. Biogastillverkningen ger oss också den värdefulla restprodukten biogödsel som kan ersätta fossilt konstgödsel som i huvudsak importeras från utlandet
  03 juli 2017
 • Dags att gå från ord till handling i klimatarbetet, men hur?

  matrester som annars skulle förgås kan nyttiggöras samtidigt som restprodukten biogödsel gör att vi kan minska vår användning av fossil konstgödsel. Genom att vidga
  03 juli 2016
 • Miljömärkning av drivmedel – förslag med potential

  den produceras av och hur restprodukterna används. Om resterna i form av biogödsel ersätter fossilt konstgödsel ökar det naturligtvis biogasen klimatnytta
  22 augusti 2016
 • Tidig julklapp för svensk biogas

  jordbruk som sedan går runt via matproduktion, rötning och tillvaratagande av biogödsel. I december presenterade EU-kommissionen ett särskilt packet för att främja
  19 april 2016
 • Omtolkning av regelverk tynger svensk fordonsgasproduktion

  nyttiggöras, fossila bränslen ersättas samt att restprodukter i form av biogödsel kan ersätta fossilt konstgödsel. Av dessa anledning är biogasen också föremål
  26 augusti 2016
 • Biogasfordon i miljözoner – självklart!

  exempelvis jordbruket som får tillgång till den viktiga restprodukten biogödsel. Biogasen är förnybar med mycket goda klimategenskaper samtidigt som den
  23 februari 2017
 • Låt industrin slippa köpa utsläppsrätter för biogas!

  transportsektorn, industrin och sjöfarten samtidigt som dess restprodukt i form av biogödsel återför viktiga näringsämnen till jordbruket. Då biogasproduktionen i princip
  03 oktober 2019

Datum

Innehållstyp