Sökresultat för "Avfallshierarkin"

(21 träffar)
Visar 1-15 av 21 träffar
Relevans / Datum
 • Stängd marknad för undermålig återvinning ger incitament att klättra i avfallshierarkin

  Stängd marknad för undermålig återvinning ger incitament att klättra i avfallshierarkin Per Everhill I december förra året uppmärksammade media de omfattande illustrerar väl problemen med undermåliga återvinningsmetoder längst ner i avfallshierarkin. Det är bra att händelsen i Lettland uppmärksammas, men samtidigt är
  14 mars 2018
 • Svensk avfallsimport minskar utländsk deponering

  Everhill Svensk och europeisk avfallspolitik bygger på den så kallade avfallshierarkin. Den innebär att avfall i första hand ska undvikas och om det inte klimatpåverkan än koldioixid. När det gäller åtgärder inom ramen för avfallshierarkin ger minskad mängd avfall som går till deponering störst klimatnytta
  18 oktober 2016
 • Vem ska ta klimatkostnaden för våra sopor – Fjärrvärmekunderna eller de som skapar avfallet?

  nyttiggöra det restavfall som inte kan återvinnas effektivt högre upp i avfallshierarkin som bränsle i våra kraftvärmeverk. Energiåtervinning av avfall skapar samhället. Så länge det gör det och det inte kan tas omhand högre upp i avfallshierarkin fyller emellertid den avfallseldade kraftvärmen en viktig funktion
  03 juli 2018
 • Skatten som främjar plasteldning

  styrsignaler till marknaden, som gör att mer avfall återvinns högre upp i avfallshierarkin vilket ger såväl miljö- som klimatnytta.  Så är emellertid inte fallet tillflödet av plast som inte kan återvinnas på andra sätt högre upp i avfallshierarkin. Det är en uppgift för hela samhället och i skrivande stund sker flera
  29 oktober 2019
 • Hur löser vi sopsorteringens gordiska knut?

  många andra aktörer på marknaden. Vi är idag aktiva inom alla delar av avfallshierarkin, från avfallsförebyggande verksamhet till deponi. Navet i verksamheten energi-och avfallsföretag saknar rådighet över avfallet högre upp i avfallshierarkin. Med en så stor del förpackningar i restavfallet är det inte orimligt
  01 juli 2019
 • Brännheta skatter löser inte våra avfallsutmaningar

  och destruktion representerar två olika nivåer inom den så kallade avfallshierarkin där energiåtervinning har betydligt högre klimatprestanda. Därför är materialåtervinning i sig i ett rejekt som inte kan återanvändas vilket enligt avfallshierarkins principer bäst nyttiggörs genom energiåtervinning. Energiåtervinning
  29 november 2018
 • Framgångsrik svensk miljöteknikexport utreds utan branschmedverkan

  energiåtervinning bidrar till att mer avfall i Europa kan lyftas i avfallshierarkin från deponi till energiåtervinning. Våra beräkningar visar att Tekniska av en framgångsrik svensk industrisektor. avfall, cirkulär ekonomi, avfallshierarkin, energiåtervinning
  30 september 2016
 • Energiåtervinning av avfall = samhällsnytta

  någonstans därefter tar det ofta stopp. Då är det dags att ta nästa steg i avfallshierarkin som förhoppningsvis är effektiv energiåtervinning. I de flesta länder avfallsutmaningar måste vi ständigt sträva efter att arbeta högre upp i avfallshierarkin. I första hand undvika avfall överhuvudtaget, men därefter återanvända
  19 februari 2018
 • Energikommissionen missar energiåtervinning av restavfall

  genom materialåtervinning eller andra återvinningsmetoder högre upp i avfallshierarkin. Svåråtervunna fraktioner är exempelvis restavfall från byggindustrin från restavfall bör vi sträva efter att genomföra åtgärder högt upp i avfallshierarkin, t.ex. genom förändringar i produktdesign och genom mer hållbar konsumtion
  19 april 2017
 • Energiåtervinning av avfall i EU ETS styr inte mot minskade utsläpp

  det vill säga sådant avfall som inte kunnat återvinnas högre upp i avfallshierarkin genom exempelvis materialåtervinning. Faktum är att just återvinningsindustrin kan materialåtervinna eller ta hand om det på andra sätt högre upp i avfallshierarkin. Därför bör Sverige ompröva sin tolkning av EU ETS och liksom resten
  21 september 2018
 • Diskbänksrealism – hur skapar vi cirkulär ekonomi i praktiken?

  behöver mer övergripande styrmedel som skickar signaler högre upp i avfallshierarkin till de som faktiskt sätter produkter på marknaden. En tanke som vi avfall skapas tydliga ekonomiska incitament till förändring högt upp i avfallshierarkin. Genom ett sådant förfarande kan vi förvänta oss avfallsförebyggande
  01 juli 2019
 • Vi vill inte energiåtervinna plast!

  överhuvudtaget. Helst skulle vi vilja återvinna all plast högre upp i avfallshierarkin, exempelvis genom effektiv materialåtervinning eller att vi i ett framtida
  31 mars 2017
 • Ny skatt ger inte ökad materialåtervinning

  emet? Framför allt är det viktigt att satsa på åtgärder högt upp i avfallshierarkin. Den viktigaste åtgärden är att minska tillförseln av nytt avfall. av avfall så länge vi av olika skäl inte kan hantera det högre upp i avfallshierarkin!   avfall, återvinning, materialåtervinning, skatt
  03 november 2017
 • Viktigare minska tillförsel av avfall än att beskatta enskilda återvinningsmetoder

  materialåtervinning är självklart något vi måste sträva efter. Enligt avfallshierarkin är materialåtervinning generellt att föredra framför energiåtervinning
  29 november 2017
 • ”Avfallsförbränningsskatten är ett jävla skit, men nu har vi baxat den ända hit.”

  tillförseln av avfall till samhället från allra första början i linje med avfallshierarkins principer. Här kommer några förslag: Inför en klimatkompensationsavgift avfallsförbränningskatten är alla dessa förslag verksamma högt upp i avfallshierarkin och riktar sig till de som skapar avfall, inte de som tar hand om det
  20 februari 2020

Datum

Innehållstyp