Sabinas testsidor

Här testar jag lite olika saker för andra sidor.

Frågor och svar om HAN-porten

I samband med att Energimarknadsinspektionen ställde krav på nya funktioner i elmätaren, däribland krav på lokalt kundgränssnitt, har Energiföretagen i ett gemensamt arbete med flera medlemsföretag enats om en branschrekommendation kring hur det lokala gränssnittet ska fungera och hur det ska se ut.  

Några av de viktigaste skälen till att ha ett fysiskt gränssnitt på elmätarna är: 

  • Tydlig ansvarsgräns. Det ska vara tydligt var nätägarens ansvar för leverans av mätdata upphör och var ditt ansvar som kund tar vid.  

  •  IT-säkerhet. Myndighetskraven säger att gränssnittet ska vara enkelriktat för att minimera risken för intrång. Ett fysiskt gränssnitt är också säkrare  man måste ha fysisk åtkomst till gränssnittet. Ett trådlöst gränssnitt ger möjligheter till åtkomst för obehöriga även om man inte har fysisk åtkomst till mätaren. Man kan skydda ett trådlöst gränssnitt men det kräver i så fall att både kunden och nätägaren involveras i säkerhetslösningen.  

  • Standardiserat. Gränssnittet ska vara baserat på internationella standards, så att det är möjligt för kunder och energitjänsteföretag att enkelt utveckla produkter och tjänster för bredare marknader. Standardiseringen innebär också att kostnaderna för kundgränssnittet hålls låga över tid.  

  •  Framtidssäkerhet. Elmätarna är konstruerade för att sitta ute hos kunden under lång tid, medan utvecklingen av energitjänster och produkter är snabbare. Gränssnittet ska därför vara så enkelt att kunden själv ska kunna byta sin utrustning i hemmet utan involvering med nätägaren. Kunden ska också enkelt kunna flytta sin utrustning till en annan bostad. Ett enkelt och tydligt fysiskt kundgränssnitt ger möjlighet till detta. Nätägaren ska också enkelt kunna byta elmätaren utan att kundens utrustning påverkas. 

Det fysiska gränssnittet ska uppfylla samma grundläggande krav som gäller för elmätaren i övrigt.

Det är krav på standard för konstruktion, och standarder för test. Det gälle till exempel elsäkerhet, isolationshållfasthet, tålighet mot miljöfaktorer och tålighet mot andra influensstorheter. 

Som fysisk anslutning valdes därför RJ12 kontakt.  Med en RJ12 kontakt är det heller ingen risk att uttaget på elmätaren förväxlas med ett vanligt Ethernet-uttag. 

Vi började installera de nya mätarna innan branschrekommendationen var fastställd. Därför är de mätarna som byttes först utrustade med en RJ45 kontakt (vilket är standard i Norge).

Mätare som är inköpta och installerade i början av 2020 och framåt följer branschrekommendationen och har därför en RJ12 kontakt som fysiskt gränssnitt. 

Du hittar vilken typ av kontakt din mätare har genom att läsa av sifferkombinationen som står ovanför HAN på mätarens framsida. 

RJ12: ADN6490, ADN6492, ADN6442 

RJ45: ADN6474, ADN6476, ADN6477, ADN6479, ADN6484

RJ12 är branschrekommendationen i Sverige. 

Det är samma typ av information som kommer ut från porten oavsett om du har en RJ45 eller RJ12.

Det finns fler produkter för RJ45 just nu. Om du hittar produkter anpassade för RJ12 men har RJ45 kontakt kan vi byta till en RJ12 kontakt istället. 

Nej, vi byter inte en RJ12-mätare till en RJ45-mätare

Nej, det kan vi inte.

Vi kan i dagsläget inte rekommendera eller hänvisa till några specifika produkter för att ansluta till din HAN-port. Vilken produkt som är lämplig attt ansluta är helt beroende av i vilket syfte informationen ska användas.

Elmätarna byts ut enligt en förutbestämd tidplan. Tidplanen är beroende av både vår mätarleverantör och de som utför mätarbytena. 

Innan mätarna byts ut behöver vi förbereda det geografiska området som ska få nya mätare. Vi förbereder genom att bygga ut den infrastruktur för kommunikation som behövs för att mätarna ska kunna kommunicera med vårt centralsystem. 

Eftersom alla byten är planerade utifrån geografiska områden har vi små möjligheter att göra enstaka mätarbyten eftersom vi då riskerar att dessa enstaka mätare inte kan kommunicera på ett önskvärt sätt. 

Det är i första hand nyanslutna kunder och nya solcellsproducenter som får ny mätare i förväg. 

Hjälpte denna information dig? Nej