VA-rådgivning

Tillsammans med Tekniska verken har Linköpings kommun en VA-rådgivare. VA-rådgivaren är en länk mellan dig som enskild fastighetsägare och myndigheter, och ska ge dig som är fastighetsägare på landsbygden stöd kring frågor om enskilt avlopp (VA).

Rådgivningen sker på ett oberoende och opartiskt sätt. Frågorna kan gälla både VA för enstaka hushåll och VA för större bebyggelsegrupper.

Om du som fastighetsägare tillsammans med andra tänker inrätta större gemensamma avloppsanordningar, antingen som egna anläggningar eller som överföringsledningar till det allmänna VA-nätet, har VA-rådgivaren ett särskilt uppdrag att hjälpa fastighetsägaren att förverkliga projektet. 

Hjälpte denna information dig? Nej