Vattenmätarbyte

Byte av vattenmätare

När vattenmätaren ska bytas behöver du förbereda dig genom att kontrollera ventilerna.

Här får du veta mer om hur du förbereder dig inför ett vattenmätarbyte.

När det är dags för byte kontaktar vi dig med förslag på datum och tid för byte av mätaren på plats hemma hos dig.

Varför byter vi vattenmätare?

Det är viktigt att vattenmätaren som sitter i huset visar rätt. Därför behöver den bytas efter en viss tid. Det vanligaste intervallet är var 10:e år. För dig som fastighetsägare är det särskilt viktigt att mätaren visar rätt, eftersom avgiften för vattnet grundar sig på den uppmätta förbrukningen. Vi rekommenderar att du läser av din mätarställning och rapporterar in den till oss minst en gång per år. 

Ansvar för vattenmätaren

Det är Tekniska verken som äger och ansvarar för själva vattenmätaren. Mätarkonsolen med avstängningsventiler, rör och kopplingar före och efter vattenmätaren ända ut till anslutningspunkten i gatan är din som fastighetsägares egendom och ansvar. 

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Stäng ventilationsluckor och täta dörr- och fönsterspringor så undviker du att mätaren skadas eller fryser sönder. Ventilerna behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga om det skulle behövas.

Det är viktigt att veta var vattenmätaren är placerad.

Vid en akut läcka eller översvämning behöver du omedelbart stänga av vattnet till fastigheten. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Vet man var den finns så hittar man snabbt fram och kan stänga av vattnet. Det är också ditt ansvar att se till att Tekniska verken kan komma fram till mätarplatsen vid behov.

Kontakta oss om vattenmätaren har skadats eller om du vill ändra vattenmätarens placering. Du betalar då för utbyte och/eller reparation av mätaren.

Hjälpte denna information dig? Nej