Källaröversvämning

Om du drabbats

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Elen kan innebära direkt livsfara. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier. 
 • Skaffa hjälp med länspumpning. 
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten. 
 • Ring ditt försäkringsbolag. 
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. 
 • Anmäl översvämningen till VA-huvudman. 
 • Anmäl översvämningen till VA-huvudman. Du som drabbades av översvämning vid skyfallet i juni, 2018, använd detta formulär
 • Meddela eventuella ersättningskrav till VA-huvudman (Tekniska verken).

Vid källaröversvämning under torrväder bör man undersöka servisbrunnen. På så vis kan man konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i de allmänna ledningarna.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet 

 • Hur kom vattnet in?
 • Vilka åtgärder vidtog du?

Vart vänder jag mig?

Störningar dagtid 0771 - 25 26 27 Tekniska verken, Kundservice
Övrig tid 013 - 20 80 20 Tekniska verken, Driftcentralen

Övriga

Skadeanmälan till försäkringsbolaget  
Störningar på privata ledningar Ring VVS-/spol-/slamsugsföretag
Igensatta rännstensbrunnar i gatan, dagtid 013 - 20 60 00 (Kommunens gatuenhet)
Länspumpning 013 - 20 70 00 (Brandkåren)
Hjälpte denna information dig? Nej