Tack för din beställning

Vi har tagit emot din beställning. Kom ihåg att skicka in en nybyggnadskarta eller situationsplan som visar VA-ledningarna på tomten.

Skicka dem i PDF-format via e-post till: johnnie.aronsson@tekniskaverken.se