Anslutning inom verksamhetsområdet

Alla fastigheter inom vårt verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp (spillvatten). Enkelt uttryckt gäller det dig som bor i någon av tätorterna inom Linköpings kommun. Du ansluter dig genom att göra en anmälan nedan.

För att kunna planera för din anslutning behöver du skicka en nybyggnadskarta eller situationsplan som visar VA-ledningarna på tomten. Detta gör du efter att du har skickat din beställning i formuläret nedan. 

Anmäl anslutning till VA

Anmälan gäller *
Typ av anslutning *

 Gäller anmälan hyreshus, fyll i följande

 Fastighetsägare (fylls i av alla)
 
   
Villkor *
 Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Tekniska verken-koncernens riktlinjer för integritetsskydd. Ta del av riktlinjerna på https://www.tekniskaverken.se/integritetsskydd
*
 
Hjälpte denna information dig? Nej