Anmälan om anslutning

Alla fastigheter inom vårt verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp (spillvatten). Enkelt uttryckt gäller det dig som bor i någon av tätorterna inom Linköpings kommun. Du ansluter dig genom att göra en anmälan nedan.

Anmälan avser