Laddlösningar för elbilar

Som regel sker 90 % av all laddning i hemmet eller på arbetsplatsen när bilen står parkerad under en längre tid. Det bästa sättet att sköta din laddning hemma är med en laddbox.

Elsäkerhetsverket avråder från laddning av elbilar i vanliga vägguttag, eftersom detta kan leda till överhettning. Kontakta vårt dotterbolag Bee direkt om du vill installera en laddbox för hemmabruk. 

Läs mer om hemmaladdning på Bee Charging Solutions webbplats.

Bor du i lägenhet?

Be din bostadsvärd eller förening att kontakta oss på Tekniska verken.

Hjälpte denna information dig? Nej