Laddlösningar för elbilar

Som regel sker 90 % av all laddning i hemmet eller på arbetsplatsen när bilen står parkerad under en längre tid. Det bästa sättet att sköta din laddning hemma är med en laddbox.

Elsäkerhetsverket avråder från laddning av elbilar i vanliga vägguttag, eftersom detta kan leda till överhettning. Kontakta vårt dotterbolag CLEVER direkt om du vill installera en laddbox för hemmabruk. 

Läs mer om hemmaladdning på Clevers webbplats.

Bor du i lägenhet?

Be din bostadsvärd eller förening att kontakta oss på Tekniska verken.

Hjälpte denna information dig? Nej