Vid strömavbrott och åska

De flesta strömavbrott orsakas av fel i hemmets eller arbetsplatsens elanläggning. En annan orsak är väder och vind.  Om du saknar ström är det några saker du kan kontrollera.

Följ schemat här:

OBS! Gör aldrig några arbeten i en elanläggning utan tillräckliga kunskaper.

Information vid strömavbrott

Du kan få driftinformation om avbrott både här på webbplatsen och som sms eller e-post. Du registererar dig för tjänsten på Mina Sidor. Du får då automatiskt ett sms eller e-post om det blir avbrott i din bostad. Du meddelas avbrottets orsak, omfattning och hur lång tid felavhjälpningen beräknas ta.

Du kan också alltid ringa vår driftcentral som övervakar driften av elnätet för att rapportera ett strömavbrott eller få information om pågående strömavbrott som 
beräknad avbrottstid, orsak och omfattning.

Driftcentralen når du dygnet runt på telefon 013-20 80 20.

För att minska risken för framtida strömavbrott måste vi ibland stänga av strömmen för planerade reparationer. När detta ska ske där du bor får du alltid veta det i god tid genom ett meddelande i din brevlåda. 

Vad gör vi om det blir strömavbrott?

Fel i större delen av elnätet

När ett avbrott sker på högspänningsnätet - vilket utgör större delen av nätet - går ett larm i vår driftcentral som är bemannad dygnet runt. Driftledaren kan via vårt system i de flesta fall se var i elnätet felet finns.

Fel i elnätet närmast dig

Vid fel på lågspänningsnätet, dvs den del av elnätet som är närmast dig, kan inte driftledaren se felet direkt i systemet. Felet upptäcks först när du ringer till driftcentralen och meddelar att du är strömlös. Vid lågspänningsfel är det ofta endast ett fåtal kunder som är utan ström.

I vissa fall kan driftledaren direkt från driftcentralen koppla om strömmen så att den når dig en annan väg, då blir strömavbrottet ofta bara några sekunder. I andra fall måste ledningen lagas direkt och då skickar driftledaren ut de jourhavande montörer som alltid finns i beredskap.

Alla strömavbrott registreras

I driftcentralen registreras alla strömavbrott för att vi ska kunna veta hur länge avbrottet varade och hur många kunder som var drabbade. Driftledaren skickar också ut ett sms till de kunder som abonnerar på vår störningsinformation. 

God lokalkännedom gör att våra montörer lätt hittar i elnätet och kan åtgärda felet snabbt. I de fall driftledaren inte kan se exakt var på ledningen felet är, måste montörerna patrullera längs den skadade ledningen för att upptäcka skadan, vilket gör att felavhjälpningen tar lite längre tid.

Förnyelse och underhåll

För att minska risken för strömavbrott satsar vi stora resurser på att underhålla och förnya elnätet. Större delen av elnätet är redan idag nedgrävt i marken och under de närmaste åren kommer vi att satsa omkring 80 miljoner per år på att gräva ner ytterligare delar av elnätet, för att därmed minska risken för strömavbrott.

Hjälpte denna information dig? Nej