Din elmätare

När vi byter din elmätare är det någon av mätarna nedan som kommer att ersätta din gamla. Via din mätare kan du ha koll på din elanvändning.

På displayen kan du se din mätarställning, det vill säga den el du använt i kilowatttimmer (kWh). För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period kolla mätarställning dag ett och den sista dagen av perioden. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning. Ett bättre och ett mer överskådligt sätt är att gå in på Mina Sidor. Logga in högst upp till höger på denna sida.

Mätaren kan visa mer än bara mätarställningen. Genom knappen på din mätare kan du stega dig fram till annan information.

Elmätare

Displayen visar normalt mätarställningen (köpt energi) i kilowattimmar, kWh. Displayvisningen kan ändras genom att stega med hjälp av tryck-knappen på mätaren. I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Två minuter efter sista knapptryckning återgår displayen automatiskt till normalläget, dvs visning av mätarställningen.

Indikeringsdioden blinkar proportionellt till den förbrukade energin, 1 000 blinkningar per kWh. Ju högre energiuttaget är, desto snabbare blinkar dioden.

Steg Information i displayen
1 A+
2 A-
3 Datum
4 Momentan effekt
5 Spänning L1
6 Spänning L2
7 Spänning L3
8 Ström L1
9 Ström L2
10 Ström L3

Displayen visar normalt mätarställningen (köpt energi) i kilowattimmar, kWh. Displayvisningen kan ändras genom att stega med hjälp av tryckknappen på mätaren. I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Två minuter efter sista knapptryckning återgår displayen automatiskt till normalläget, dvs visning av mätarställningen.

Indikeringsdioden blinkar proportionellt till den förbrukade energin, 2 000 blinkningar per kWh. Ju högre energiuttaget är, desto snabbare blinkar dioden.

Steg Information i displayen
1 Mätarställning (Förbrukad energi i kWh)
2 Effekt (effektuttag i anläggningen)
3 Brytarfunktion
Steg Information i displayen för egen elproduktion
1 Mätarställning (Förbrukad energi i kWh)
2 Effekt (effektuttag i anläggningen)
3

Mätarställning producerad energi (Producerad energi i kWh)

4 Effekt produktion (Lämnad effekt från anläggningen)
5 Brytarfunktion

Displayen visar normalt mätarställningen (använd energi) i kilowattimmar, kWh. Displayvisningen kan ändras genom att stega med hjälp av tryckknappen på mätaren. I tabellen till höger ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Två minuter efter sista knapptryckning återgår displayen automatiskt till normalläget, dvs visning av mätarställningen.

Indikeringsdioden blinkar proportionellt till den förbrukade energin, 1 000 blinkningar per kWh. Ju högre energiuttaget är, desto snabbare blinkar dioden.

Steg Information i displayen
1 Brytarfunktion (dCon)
2 Datum
3 Aktiv effekt, kW
4 Effekt fas L1, kW
5 Effekt fas L2, kW
6 Effekt fas L3, kW
7 Ström fas L1, Ampere (A)
8 Ström fas L2, A
9 Ström fas L3, A
10 Spänning fas L1, Volt (V)
11 Spänning fas L2, V
12 Spänning fas L3, V
13 Aktiv energi (negativ)
14 Reaktiv energi (positiv), kVArh
15 Reaktiv energi (negativ), kVArh
16 Systeminformation
17 Mätarens mjukvaruversion
18 Displaytest
  Tryck en gång till för att återgå till normalläget

Displayen visar normalt mätarställningen (använd energi) i kilowattimmar, kWh. Displayvisningen kan ändras genom att stega med hjälp av tryckknappen på mätaren. I tabellen till höger ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Två minuter efter sista knapptryckning återgår displayen automatiskt till normalläget, dvs visning av mätarställningen.

Indikeringsdioden blinkar proportionellt till den förbrukade energin, 1 000 blinkningar per kWh. Ju högre energiuttaget är, desto snabbare blinkar dioden.

Steg Information i displayen
1 Total export (Överskott/såld el) (Överskott/såld el)
2 Momentaneffekt

Displayen visar normalt mätarställningen (använd energi) i kilowattimmar, kWh.Displayvisningen kan ändras genom att stega med hjälp av tryckknappen på mätaren. I tabellen till höger ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Två minuter efter sista knapptryckning återgår displayen automatiskt till normalläget, dvs visning av  mätarställningen.

Indikeringsdioden blinkar proportionellt till den förbrukade energin, 1 000 blinkningar per kWh. Ju högre energiuttaget är, desto snabbare blinkar dioden.

Steg Information i displayen
1 Brytarfunktion (dCon) *1
2 Datum
3 Aktiv effekt, kW
4 Effekt fas L1, kW
5 Effekt fas L2, kW
6 Effekt fas L3, kW
7 Ström fas L1, Ampere (A)
8 Ström fas L2, A
9 Ström fas L3, A
10 Spänning fas L1, Volt (V)
11 Spänning fas L2, V
12 Spänning fas L3, V
13 Aktiv energi (negativ) *2
14 Reaktiv energi (positiv), kVArh
15 Reaktiv energi (negativ), kVArh
16 Systeminformation
17 Mätarens mjukvaruversion
18 Displaytest
  Tryck en gång till för att återgå till normalläget

*1) Gäller endast mätare av E-modell
*2) Används normalt inte

Hjälpte denna information dig? Nej