Så fungerar din elmätare från Aidon

När vi byter din elmätare ersätter vi den med en ny mätare från Aidon. Din nya mätare ger dig ännu bättre koll på din elanvändning.

Vilken mätare du får installerad beror på storleken på din elanslutning. Vi använder oss av fyra olika typer av mätare från Aidon. 

Direktmätare/trefasmätare (6534)

Används oftast i villor, mindre fastigheter, lägenheter och lantbruk.

Enfasmätare (6511)

Används oftast i kolonilotter, lägenheter och övriga anläggningar med enfasanslutning.

HSP-mätare (6560)

Används för stora anläggningar som industrier, sjukhus m.m.

LSP-mätare (6550)

Används oftast i stora fastigheter, verksamheter och större lantbruk.

Mätarens funktioner och knappar

De olika modellerna från Aidon ser lite olika ut, men har i huvudsak samma funktioner och knappar. På LSP och HSP-mätare finns dock ingen strömbrytare. 

Vad visar displayen?

Displayen (1) visar normalt mätarställningen (köpt el) i kilowattimmar, kWh. Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av tryck-knappen på mätaren.

Så läser du av mätarställningen

För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen från den första till den sista dagen i perioden du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning.

Se användningen på Mina sidor

Ett enklare sätt att få koll på din elanvändning är logga in på Mina sidor. Där kan du jämföra olika perioder och följa din användning över tid. Logga in på Mina sidor med ditt Mobil-BankID eller dina uppgifter.

Symboler på displayen

I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen (6). Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckningen, och visar då mätarställningen igen. 

Symbol på displayen Detta visar den Enhet
A+ Mätarställning köpt el kWh
A- Mätarställning såld el kWh
R+

Mätarställning köpt el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSP

kVArh
R- Mätarställning såld el (reaktiv). Gäller endast mätare för HSP och LSP  kVArh
  Datum Visas som ÅÅÅÅMMDD
  Momentan effekt (aktiv)* kW
L1 Spänning fas 1 och ström fas 1* volt, ampere
L2 Spänning fas 2 och ström fas 2* volt, ampere
L3 Spänning fas 3 och ström fas 3* volt, ampere
     

* För momentan effekt och ström är det ett sekundärvärde som visas på Lsp och Hsp mätare. Värdet ska multipliceras med konstant för att få det faktiska värdet.

Indikeringsdiod visar hur mycket du använder

På mätaren finns en indikeringsdiod som blinkar proportionellt till hur mycket el du förbrukar. Ju mer el du använder är, desto snabbare blinkar dioden.

Om du vill bryta strömmen

Använd strömbrytare och statuslampa för strömbrytare

Strömbrytare finns endast på direktmätare och enfasmätare som används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk. 

Mätare är försedd med en inbyggd brytare som gör det möjligt för dig att bryta och slå på strömmen. När strömmen till fastigheten stängs av via elmätarens brytare, kan vi fortfarande läsa av mätaren på distans, men det förbrukas ingen el. Om du ska utföra elarbeten i fastigheten, måste du däremot stänga av strömmen via huvudbrytaren.

Så slår du av strömmen

  • Tryck in knappen för mätarens strömbrytare ca 3-4 sekunder. 
  • Det hörs ett klick när brytaren slår ifrån.
  • Statuslampan i mitten blinkar grönt.

Så slår du på strömmen

  • Tryck in knappen för mätarens brytare (3) ca 3-4 sekunder.
  • Det hörs ett klick när brytaren slår till.

Vad visar statuslampan för strömbrytaren? 

Lampans färg Status Åtgärder
Fast grönt Elen påslagen  
Blinkar grönt Elen är påslagen Tryck på knappen för strömbrytaren.
Blinkar rött Elen är avslagen och knappfunktionen är blockerad Kontakta kundservice. Vi har brutit strömmen till anläggningen via fjärranslutning.
Lysdioden är släckt. Displayen är släckt. Mätaren har ingen ström. Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen och att alla säkringar är hela.


Statuslampa för kommunikation

Statuslampan visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.

På de nya mätarna finns en HAN-port (Home Acess Network)

Alla mätare är utrustade med en HAN-port av modellen RJ12 (vissa tidiga modeller har RJ45). Via porten går det att ansluta utrustning för att få mer information om elanvändningen. Informationen uppdateras minst var tionde sekund.

För att kunna använda HAN-porten behöver den aktiveras. Kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

Vill du läsa mer? Ladda ner en funktionsbeskrivning om gränssnittet:

Ladda ner funktionsbeskrivning för RJ12 (pdf)

Ladda ner funktionsbeskrivning för RJ45 (pdf)

 

Hjälpte denna information dig? Nej