Din elmätare

När vi byter din elmätare ersätter vi den med en ny mätare från Aidon. Via din mätare kan du ha koll på din elanvändning.

På displayen kan du se din mätarställning, det vill säga den el du använt, mätt i antal kilowatttimmar (kWh). För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen den första och den sista dagen av den period du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning. Ett bättre och mer överskådligt sätt är att gå in på Mina Sidor. Logga in högst upp till höger på denna sida.

Mätaren kan visa mer än bara mätarställningen. Med hjälp av tryckknappen för display på din mätare kan du stega dig fram till annan information.

Vad visar statuslampan för strömbrytaren (4)?

Lampans färg Status Åtgärder
Fast grönt Elen är påslagen.  
Blinkar grönt Elen är påslagen. Tryck på startknappen för strömbrytaren.
Blinkar rött Elen är avslagen och knappfunktionen är blockerad. Kontakta Kundservice. Vi har brutit strömmen till anläggningen via fjärranslutning.
Lysdioden är släckt. Displayen är släckt. Mätaren har ingen ström. Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1) och att alla säkringar är hela. 

På mätaren finns en indikeringsdiod (2) som blinkar proportionellt till hur mycket el du förbrukar, 1 000 blinkningar per kWh. Ju mer el du använder är, desto snabbare blinkar dioden. 

Statuslampan för kommunikation (5) visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.

Om du vill bryta elen till din bostad

Mätaren kan läsas av och styras med fjärranslutning. Det går att slå på och av mätaren via en knapp på mätaren (3) eller via fjärrstyrning.

Om du behöver stänga av elen i din bostad eller anläggning ska du använda strömbrytarens tryckknapp på mätaren (3), inte din huvudströmbrytare. På så sätt bryts inte strömförsörjningen till kommunikationsmodulen och vi kan fortfarande läsa av mätaren via fjärranslutning. Om du utför elektriskt arbete på anläggningen måste däremot anläggningens huvudbrytare slås av och huvudsäkringarna lossas.

Vad visar displayen?

Displayen (1) visar normalt mätarställningen (köpt el) i kilowattimmar, kWh. Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av tryck-knappen på mätaren. I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckningen, och visar då mätarställningen igen.

Steg Information i displayen
1 A+
2 A-
3 Datum
4 Momentan effekt
5 Spänning L1
6 Spänning L2
7 Spänning L3
8 Ström L1
9 Ström L2
10 Ström L3

Övriga mätare

Har du ännu inte fått din mätare bytt till modell Aidon så är det någon av de här du har.

Displayen visar normalt mätarställningen (köpt energi) i kilowattimmar, kWh. Displayvisningen kan ändras genom att stega med hjälp av tryckknappen på mätaren. I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Två minuter efter sista knapptryckning återgår displayen automatiskt till normalläget, dvs visning av mätarställningen.

Indikeringsdioden blinkar proportionellt till den förbrukade energin, 2 000 blinkningar per kWh. Ju högre energiuttaget är, desto snabbare blinkar dioden.

Steg Information i displayen
1 Mätarställning (Förbrukad energi i kWh)
2 Effekt (effektuttag i anläggningen)
3 Brytarfunktion
Steg Information i displayen för egen elproduktion
1 Mätarställning (Förbrukad energi i kWh)
2 Effekt (effektuttag i anläggningen)
3

Mätarställning producerad energi (Producerad energi i kWh)

4 Effekt produktion (Lämnad effekt från anläggningen)
5 Brytarfunktion

Displayen visar normalt mätarställningen (använd energi) i kilowattimmar, kWh. Displayvisningen kan ändras genom att stega med hjälp av tryckknappen på mätaren. I tabellen till höger ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Två minuter efter sista knapptryckning återgår displayen automatiskt till normalläget, dvs visning av mätarställningen.

Indikeringsdioden blinkar proportionellt till den förbrukade energin, 1 000 blinkningar per kWh. Ju högre energiuttaget är, desto snabbare blinkar dioden.

Steg Information i displayen
1 Brytarfunktion (dCon)
2 Datum
3 Aktiv effekt, kW
4 Effekt fas L1, kW
5 Effekt fas L2, kW
6 Effekt fas L3, kW
7 Ström fas L1, Ampere (A)
8 Ström fas L2, A
9 Ström fas L3, A
10 Spänning fas L1, Volt (V)
11 Spänning fas L2, V
12 Spänning fas L3, V
13 Aktiv energi (negativ)
14 Reaktiv energi (positiv), kVArh
15 Reaktiv energi (negativ), kVArh
16 Systeminformation
17 Mätarens mjukvaruversion
18 Displaytest
  Tryck en gång till för att återgå till normalläget

Displayen visar normalt mätarställningen (använd energi) i kilowattimmar, kWh. Displayvisningen kan ändras genom att stega med hjälp av tryckknappen på mätaren. I tabellen till höger ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Två minuter efter sista knapptryckning återgår displayen automatiskt till normalläget, dvs visning av mätarställningen.

Indikeringsdioden blinkar proportionellt till den förbrukade energin, 1 000 blinkningar per kWh. Ju högre energiuttaget är, desto snabbare blinkar dioden.

Steg Information i displayen
1 Total export (Överskott/såld el) (Överskott/såld el)
2 Momentaneffekt

Displayen visar normalt mätarställningen (använd energi) i kilowattimmar, kWh.Displayvisningen kan ändras genom att stega med hjälp av tryckknappen på mätaren. I tabellen till höger ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Två minuter efter sista knapptryckning återgår displayen automatiskt till normalläget, dvs visning av  mätarställningen.

Indikeringsdioden blinkar proportionellt till den förbrukade energin, 1 000 blinkningar per kWh. Ju högre energiuttaget är, desto snabbare blinkar dioden.

Steg Information i displayen
1 Brytarfunktion (dCon) *1
2 Datum
3 Aktiv effekt, kW
4 Effekt fas L1, kW
5 Effekt fas L2, kW
6 Effekt fas L3, kW
7 Ström fas L1, Ampere (A)
8 Ström fas L2, A
9 Ström fas L3, A
10 Spänning fas L1, Volt (V)
11 Spänning fas L2, V
12 Spänning fas L3, V
13 Aktiv energi (negativ) *2
14 Reaktiv energi (positiv), kVArh
15 Reaktiv energi (negativ), kVArh
16 Systeminformation
17 Mätarens mjukvaruversion
18 Displaytest
  Tryck en gång till för att återgå till normalläget

*1) Gäller endast mätare av E-modell
*2) Används normalt inte