Skillnaden mellan elnät och elhandel - detta ingår i din elnätsavgift

För att du ska ha tillgång till el behöver du två avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Här reder vi ut skillnaden mellan dem och vad du betalar för.

Vad är elnät?

Elnätet är ett monopol som regleras av staten. För att göra det enkelt finns det bara ett elnätsföretag i varje nätområde som sköter infrastrukturen, ledningsnätet och ser till att elen kommer hem till dig. 

Linköping och Katrineholms kommun ingår i våra nätområden, och du som bor här betalar därför din elnätsavgift till Tekniska verken. Här kan du se om du tillhör vårt nätområde. Om du ska flytta till eller från en adress som ingår i vårt nätområde måste du anmäla det till oss så vi kan teckna eller säga upp ditt avtal.

Vad är elhandel?

I Sverige är elhandelsmarknaden avreglerad, det innebär att du kan välja vilken leverantör du vill. Du kan ha samma elhandelsleverantör oavsett vart i Sverige du flyttar. Om du inte har gjort ett val när du flyttar till ett nytt nätområde, får du automatiskt ett anvisningsavtal från ditt nätbolag.

Det avtalet är lite dyrare, och därför är det bra att så snart som möjligt välja ett elavtal så att du får bättre pris. Vi rekommenderar 100 procent förnybar el från vårt elbolag Bixia. Men du får såklart välja vilket elbolag du vill.

Din elkostnad består av flera delar:

 • Kostnad för elen du använder. Denna kostnad betalar du till det elhandelsföretag du har valt och kommer på en separat faktura. Oftast kan du välja mellan fast eller rörligt avtal.
 • Elnätsavgiften. Denna betalar du till Tekniska verken för att elen ska komma hem till dig. Vår prissättning övervakas av Energimarknadsinspektionen.

Elnätsavgiften består av:

 • En fast årsavgift (kr/år). Kostnaden för att ha el i sin bostad.
 • En rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh). Kostnad för att elen ska komma hem till dig. Baseras på elen du har använt.
 • Energiskatt (öre/kWh). Skatter och avgifter som går till staten och måste betalas enligt lag.

Din elnätsavgift beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring (avgift för abonnemang) och hur mycket el vi överfört hem till dig (avgift per använd kilowattimme). För företag och organisationer som förbrukar mycket el gäller särskilda priser, så kallat effektabonnemang.

Läs mer om elnätspriset och se aktuella priser för dina tjänster.

Bilden visar hur fördelningen av kundens elkostnader utvecklats, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna.

Källa: Energimyndigheten

Läs mer om kundens elkostnader på Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

 

Detta ingår i din elnätsavgift

I elnätsavgiften ingår flera saker som gör din vardag enklare:

 • Vi ser till att elen som du köper från ett elhandelsföretag transporteras via våra ledningar hem till dig.
 • Vi utför löpande underhåll och framtidssäkrar elnätet för att minska avbrotten.
 • Vi byter just nu ut alla elmätare till nya smarta mätare.
 • Du kan följa din användning på Mina sidor.
 • Du får hjälp vid eventuella strömavbrott dygnet runt, året runt. Vi har alltid personal i beredskap för att hantera driftstörningar. Du får även avbrottsersättning om strömmen är borta i mer än 12 timmar.
 • Du kan prenumerera på driftinformation via sms eller e-post och se aktuell status på webben. Logga in på Mina sidor för att prenumera på driftstörningar.
 • Vi hjälper dig att byta elhandelsleverantör.
 • Du kan få gratis hjälp med att övervaka trädfällning och markera ut ledningar i marken. Läs mer om ledningskollen.

Avtalsvillkor för elnät

Tekniska verken Linköping Nät AB äger och driver elnätet i större delen av Linköpings kommun och i delar av Mjölby kommun. Tekniska verken Katrineholm Nät AB ansvarar för elnätet i större delen av Katrineholms kommun samt delar av Vingåkers kommun. Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet. Olika avtal tillämpas för privatpersoner och företag/verksamheter.

Hjälpte denna information dig? Nej