Elanslutning

Du behöver en anslutning till elnätet för att få tillgång till el eller om du ska producera egen el. 

Du som bygger en ny villa i Linköping kan beställa alla dina tjänster på ett och samma ställe, Ansluta hus.

Klicka här för att hitta villkor för elanslutningar i Linköping och Katrineholm.

Att på tänka för snabb och smidig anslutning till elnätet:

Gäller fastigheter med en säkring på max 63 ampere. Kontakta oss om du behöver elanslutning med säkring 80-1500 A

Det första du behöver göra är att kontakta en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören anmäler sedan till Tekniska verken att du vill ansluta din elanläggning till elnätet samt vilken typ av elanslutning du har behov av.

Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan med förslag på placering av fasadmätarskåpet där din elmätare kommer att sättas upp.

2. Kontroll och offert

När vi mottagit informationen från din elinstallatör kontrollerar vi om anslutningen kan utföras enligt dina önskemål. Därefter skickar vi en offert med kostnaderna för anslutningen till dig. Priset för anslutningen varierar bland annat beroende på typ av anslutning.

Aktuella priser för nyanslutning av elanläggningar 

 3. Installationsmedgivande

Meddela oss om du godkänner offerten, så lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör, med uppgifter om bland annat servisledningens sträckning, villkor för anslutningen med mera. Därefter kan elinstallatören påbörja installationsarbetet.

4. Rör för serviskabel

Innan vi kan ansluta din fastighet till elnätet måste du, eller den entreprenör du anlitat, installera ett rör för den del av elkabeln som kommer att ligga på din tomtmark. Röret ska vara försett med dragtråd. De flesta gräventreprenörer har god kunskap om hur detta ska gå till. Se skiss över hur detta ska gå till. Vi informerar om var tomröret ska placeras på tomtmarken.

5. Elinstallatören meddelar oss

När din elinstallatör är klar med sitt arbete i din elanläggning anmäler installatören detta till oss genom en så kallad färdiganmälan.

6. Anslutning av kabel och montage av elmätaren

När vi fått besked om att installationen är klar ansluter vi vår serviskabel till din elanläggning samt sätter upp en elmätare. När anslutningen är klar faktureras du en anslutningsavgift enligt den offert du tidigare fått av oss. Nu är du kund hos Tekniska verken. Välkommen!

För tillfälliga anslutningar till elnätet gäller särskilda bestämmelser. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss om du behöver elanslutning inom intervallet 80-1500 Ampère.

 Byggströmsabonnemang – tillfällig elanläggning

• Behöver du byggström under byggtiden ska din elinstallatör anmäla anslutning av tillfällig elanslutning till oss. En situationsplan som visar byggmätarskåpets önskade placering ska följa med anmälan.
• Du beställer ett byggmätarskåp av din elinstallatör. Vi anvisar närmaste skåp/station där anslutning är möjlig. Vi ansluter byggmätarskåpet till matande nät och monterar elmätaren.
• Tänk på att du måste teckna avtal med ett elhandelsföretag för din tillfälliga elanläggning.

Välj el från naturens krafter

Du måste även teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. I Sverige är elmarknaden avreglerad, det innebär att du fritt kan välja elleverantör. I Linköping och Katrineholm får du din el av Bixia om du inte aktivt väljer något annat bolag.

Kontakta kundservice via chat,  på tel 0771-25 26 27 eller på e-post kundservice@tekniskaverken.se för att teckna ditt elavtal.

Uppsägning av elanslutning 

Om du inte längre önskar ha kvar din elanslutning säger du upp din elanslutning och vi avslutar ditt elnätsabonnemang. Vi gör en slutlig avläsning av elanvändningen samtidigt som elmätaren monteras ner och servisen plomberas för fortsatt användning. Efter att abonnemanget avslutas förebehåller vi oss rätten att riva elledningar och montera ner utrustning som tillhör Tekniska verken.

Använd nedanstående blanketter för att säga upp din elanslutning:

Uppsägning elanslutning Linköping (pdf)
Uppsägning elanslutning Katrineholm (pdf)

Lämna blanketten till din elinstallatör som sedan ser till att vi får en så kallad föranmälan där blanketten bifogas.

Om du i framtiden önskar återansluta elanläggningen till elnätet gäller särskilda villkor - se våra prislistor för nyanslutning.

I större delen av Linköping är det Tekniska verken Linköping Nät AB som äger och driver elnätet och i Katrineholm är det Tekniska verken Katrineholm Nät AB som ansvarar för elnätet. 

Kontakta oss

Om du har några frågor om nyanslutning till elnätet i Linköping eller Katrineholm är du välkommen att kontakta kundservice.

Hjälpte denna information dig? Nej