Ersättning och avgifter för din elproduktion

Vi ersätter dig för elen som du levererar till elnätet. Du kan också sälja överskottsel och elcertifikat till ett elhandelsföretag.

Vi betalar ut produktionsersättning 

Tekniska verken betalar ut en ersättning för den nytta som din produktion skapar i elnätet. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät, tack vare din elproduktion. Ersättningen betalas ut månadsvis och redovisas på din elnätsfaktura. I vår prislista finns aktuella ersättningsnivåer för Linköpings och Katrineholms nätområde. 

Avgift för mätning

 • Mätning för anslutningar på 16-63 ampere ingår i normalfallet i din ordinarie nätavgift. Avgift kan tillkomma om inmatningen till elnätet är större än din användning under kalenderåret.
 • För anslutningar som är större än 63 ampere tillkommer en årsavgift. Se aktuella priser.

Glöm inte att registrera dig hos ett elhandelsbolag

Den el som matas in till elnätet måste registreras hos ett elhandelsföretag, oavsett om du ska sälja din överskottsel eller inte. Elbolaget sköter sedan kontakten med oss på Tekniska verken. Om du inte gör ett aktivt val så tilldelar vi automatiskt samma elbolag som du köper el från idag.

Är ditt nätabonnemang större än 100 ampere måste du själv välja ett elhandelsbolag. Gör du inget val kommer inmatningen inte att registreras och du går miste om ersättning för din produktion.

Gör anmälan i god tid

Elbolagets anmälan måste vara oss tillhanda senast 14 dagar före avtalets startdatum. Du kan inte få ersättning retroaktivt, utan tidigast från det datum som ditt elbolag anger som startdatum.

Sälj din el eller elcertifikat till ett elhandelsbolag

Om du producerar mer el än vad du använder kan du sälja ditt överskott till ett elbolag.

Du kan även få ersättning genom så kallade elcertifikat. Det är ett ekonomiskt stöd som ska gynna de som producerar förnybar el. Varje megawattimme (1000 kilowattimmar) el som du producerar ger ett elcertifikat. Detta kan sedan säljas till ett elhandelsbolag.

 • Elcertifikat för överskottsproduktionen
  Väljer du elcertifikat för den el du säljer till elhandlaren krävs ingen separat mätning. Du behöver bara teckna avtal med en elhandlare och göra en anmälan till Energimyndigheten som sedan meddelar oss att anläggningen är godkänd. I anmälan ska du ange ditt nya anläggnings-id som du har fått i din bekfräftelse. Efter godkännande skickar vi mätvärden till elcertifikatssystemet.
 • Elcertifikat för hela produktionen
  Vill du ha elcertifikat för hela produktionen, både den el du själv använder och säljer, krävs en särskild mätare och du får ytterligare ett anläggnings-id. Mätningen kan utföras av oss eller annat företag. Du behöver även teckna avtal med en elhandlare samt anmäla till Energimyndigheten.

Det går inte att få ersättning för elcertifikat retroaktivt, utan tidigast från det datum som Energimyndigheten har godkänt anläggningen.

Vi hjälper dig med mätning och rapportering för elcertifikat

 • Vi tar en årlig avgift för denna tjänst. Se priser här.
 • På Energimyndighetens webbsida ansöker du om att få din anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat. Där skapar du även ett certifikatkonto.
 • Du ansvarar för att det finns en mätarplats som är godkänd av oss.
 • Vi installerar en godkänd mätare, samlar in mätvärden och rapporterar dessa till Energimyndigheten så fort vi fått besked från Energimyndigheten att din anläggning är godkänd.
 • Du bevakar själv att kompletta mätserier finns i Energimyndighetens system CESAR genom att logga in på ditt certifikatkonto.
 • Skulle det saknas mätvärden, kontakta matteknik.service@tekniskaverken.seså skickar vi om mätvärdena.

Skatteregler för  egen elproduktion

Du som producerar förnybar el kan få skattereduktion för antalet kilowattimmar som du matar in på elnätet, om din anläggning uppfyller vissa villkor. På Skatteverkets hemsida finns mer information om skatteregler.

Momsregistrering

Om din elförsäljning uppgår till högst 30 000 kronor/år, under 2 år, behöver du inte deklarera eller betala moms. Om försäljningen däremot överstiger 30 000 kronor/år är du skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt.

Investeringsstöd från Länsstyrelsen

Du kan få ett statligt stöd som täcker upp till 20 procent av dina investeringskostnader för din anläggning. Du ansöker om stödet hos Boverket men Länsstyrelsen hanterar och godkänner din ansökan. För att få ansökan godkänd skickar du ett intyg till Länsstyrelsen på att din anläggning är ansluten till elnätet. Som intyg kan du använda bekräftelsen som vi skickar när din anläggning är ansluten. Läs mer om solcellsstödet hos Energimyndigheten.

Hjälpte denna information dig? Nej