Läkemedel

Läkemedel lämnas till apotek

Läkemedel hör varken hemma i toaletten eller i vanliga soppåsen. Lämna överblivna läkemedel till apotek för omhändertagande. 

Kanyler

Vid uttag av läkemedel som injiceras tillhandahåller apoteken en kanylhållare. Det är endast i denna särskilda behållare som kanylerna får lämnas in. Fylld behållare lämnas in på apoteken eller till en bemannad återvinningscentral.

Återvinn förpackningarna

Tomma tablettkartor och förpackningar sorteras till materialåtervinning.