Matrester blir biogas och biogödsel

  1. I förbehandlingsanläggningen kommer de gröna påsarna att skiljas från matresterna. Påsarna skickas vidare till avfallsförbränning där de blir till fjärrvärme och el.
  2. Matresterna pumpas in i en rötningsanläggning där de bryts ner och blir till biogas.
  3. Innan gasen kan användas som fordonsbränsle renas den för att få rätt kvalitet.
  4. Utöver biogasen bildas näringsrik biogödsel som används i lantbruket.
Hjälpte denna information dig? Nej