Glöm inte Gröna Påsen

Nästan 40 procent av Linköpingsbornas matavfall hamnar aldrig i gröna påsen. Du har väl inte glömt den?

Varje år gör vi plockanalyser för att se hur mycket matavfall som sorteras i gröna påsen och hur mycket som slängs i "vanliga" soppåsen med restavfall. Där kan man se att nästan 40 procent av matavfallet ligger i fel påse. För att kunna återvinna mer matavfall behöver fler sortera mer. I Linköping når vi det nationella målet att minst 50 procent av allt matavfall ska återvinnas biologiskt. Men vi vill mer än så! Och det tror vi att Linköpingsborna också vill. 

Det vi också kan se, när vi jämför matavfall som sorterats i gröna påsen med matavfall som slängts i påsen med restavfall, är att andelen matsvinn är mindre i gröna påsen. Matsvinn är sånt som slängs i onödan och som skulle kunnat ätas upp om det hade hanterats annorlunda. Så varför inte sortera mera och minska svinnet på en och samma gång. Med gröna påsen är det enkelt! 

Har du inte kommit igång än? Så här gör du!

För att börja sortera din matrester är det enda du behöver gröna påsar, sen är det bara att sätta igång att sortera. När du fyllt en grön påse knyter du den med dubbelknut och lägger i din vanliga soptunna. Sen tar Tekniska verken hand om resten.

Har du inga gröna påsar? Så får du tag på dem.

Så sorterar du rätt i gröna påsen.

I Linköping blir matresterna till biogas och biogödsel

Du vet väl att när du sorterar dina matrester i gröna påsen så återvinns de till biogas som kan driva både bussar och biogasbilar? Samtidigt bildas också näringsrik biogödsel som sprids på åkermark så att näringen kan komma till nytta igen när när ny mat odlas i jordbruket. På så sätt tar vi vara på både energin och näringen i matavfallet. Biogas ersätter fossila fordonsbränslen och biogödsel kan användas istället för konstgödsel. Visst är det bra?

Sist men inte minst. Släng ALDRIG löst avfall i soptunnan och gör dubbelknut på alla påsar du slänger där! 

Löst avfall ställer till problem i sorteringsanläggningen där de gröna påsarna med matavfall ska sorteras ut. Då kan matavfallet inte återvinnas till biogas. 

Hjälpte denna information dig? Nej