Glöm inte Gröna Påsen

Nästan 40 procent av Linköpingsbornas matavfall hamnar aldrig i gröna påsen. Du har väl inte glömt den?

I Linköping sorterar vi matrester i gröna påsen så att dkan bli biogas och biogödsel. Och vi gör det bra. Närmare 60 procent av matavfallet sorteras i gröna påsen och kan återvinnas. Det nationella målet är att minst 75 procent av matavfallet ska återvinnas så att energi och näringsämnen kommer till nytta igen 

Nu vill vi att den resterande delen av matresterna, de 40 procenten som läggs i vanliga soppåsen, ska hitta hem till gröna påsen. Med din hjälp kan vi bli bäst i Sverige på att sortera matavfall och bidra till mer förnybart bränsle på vägarna.  

Har du inte kommit igång än? Så här gör du!

För att börja sortera din matrester är det enda du behöver gröna påsar, sen är det bara att sätta igång att sortera. När du fyllt en grön påse knyter du den med dubbelknut och lägger i din vanliga soptunna. Sen tar Tekniska verken hand om resten.

Har du inga gröna påsar? Så får du tag på dem.

Så sorterar du rätt i gröna påsen.

I Linköping blir matresterna till biogas och biogödsel

Du vet väl att när du sorterar dina matrester i gröna påsen så återvinns de till biogas som kan driva både bussar och biogasbilar? Samtidigt bildas också näringsrik biogödsel som sprids på åkermark så att näringen kan komma till nytta igen när när ny mat odlas i jordbruket. På så sätt tar vi vara på både energin och näringen i matavfallet. Biogas ersätter fossila fordonsbränslen och biogödsel kan användas istället för konstgödsel. Visst är det bra?

Sist men inte minst...

... gör dubbelknut på alla påsar du slänger i soptunnan och släng aldrig något löst avfall i tunnan! Löst avfall ställer till problem i sorteringsanläggningen där de gröna påsarna med matavfall ska sorteras ut. Då kan matavfallet inte återvinnas till biogas.

Hjälpte denna information dig? Nej