Sophämtning från fritidshus

Hushållsavfall från sommarstugor och fritidshus i Linköpings kommun hämtas varannan vecka under säsongen, från och med 1 maj till och med 30 september.

För att kärlet ska kunna tömmas måste det vara utställt på hämtningsplatsen senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. 

Vill du veta när din soptunna töms?

Fyll i din adress (gata och eventuellt gatunummer) så hittar du din hämtningsdag. Tyvärr kan du inte söka på din fastighetsbeteckning. 

När hämtas soporna?

Fyll i din adress här

Pris

För aktuell avgift se prislista.

Källsortera hushållsavfallet innan du kastar det i soptunnan

På våra sidor Så här sorterar du hittar du massor med bra information om hur du bäst sorterar ditt hushållsavfall. Testa gärna vår sorteringsguide  när du inte riktigt vet hur du ska sortera.  

Allt i påse med dubbelknut - inget löst avfall i soptunnan

Det är viktigt att inget löst avfall slängs i soptunnan. Det beror på att alla soppåsar sorteras i en automatisk sorteringsanläggning, där de gröna påsarna med matavfall skiljs från övriga soppåsar. Lägg därför allt du slänger i soptunnan i väl knutna påsar. 

Hjälpte denna information dig? Nej