Så gör du med ditt hushållsavfall i Vallastaden

Hushållsavfallet i Vallastaden hanteras i en gemensam sopsug som går genom en kulvert i stadsdelen. Sopsugen har separata inkast för gröna påsar med matavfall, respektive påsar med restavfall. Skyltar och färgmarkerade inkastluckor hjälper dig att slänga rätt påse på rätt plats. 

Soppåsarna sugs genom en rörledning och samlas upp i containrar där de senare hämtas. De gröna påsarna med matavfall blir till biogas som används av bussar och bilar i staden, medan restavfallet återvinns till el och fjärrvärme som värmer våra hus.

Viktigt! Allt som du slänger i sopsugens inkast ska ligga i väl knutna soppåsar.
Använd dubbelknut. Löst avfall fastnar, orsakar stopp och ger ökade kostnader.

 

Barrande julgranar lämnas i containern för grovavfall

När julen dansats ut och det börjar bli dags att göra sig av julgranen så är du välkommen att lämna den i containern för grovavfall. Då återvinns den till värme och el.

Obs! Glöm inte att pynta av granen och sortera eventuella trasiga ljusslingor som elavfall. Lägg inte granar i det komposterbara trädgårdsavfallet.

Elektronisk tagg till sopnedkasten

För att kunna slänga dina soppåsar behöver du en tagg som ger dig tillgång till sopsugens inkast. Två taggar delas ut till varje hushåll i samband med att du tecknar abonnemang hos Tekniska verken. När du slänger din soppåse vägs avfallet och med hjälp av taggen registreras vikten. Taggen är kopplad till ditt hushåll och avfallstaxan är viktbaserad. Det innebär att ju bättre du är på att sortera förpackningar och tidningar till återvinning, eller minska ditt matsvinn, desto lägre blir kostnaden för hushållsavfallet.

Teckna abonnemang genom att kontakta kundservice via e-post kundservice@tekniskaverken.se

Bor du hos Stångåstaden, Studentbostäder eller BoPro? Se hit! 

Om du bor hos Stångåstaden, Studentbostäder eller BoPro är det din hyresvärd som ser till att du får dina taggar. Det är också din hyresvärd som tar emot fakturan för hushållsavfall från oss.

Viktbaserad avgift

Ditt hushållsavfall att debiteras utifrån vikt. När du lämnar en soppåse i sopsugens inkast kommer den att vägas och vikten registreras. Med hjälp av den elektroniska tagg som du använder för att öppna inkastluckan kopplas vikten till ditt hushåll.

Du behöver en tagg för att komma in i återvinningsrummet

Du som bor i Vallastaden har tillgång till återvinningsrummet som ligger i P-huset Flustret. För att komma in i återvinningsrummet använder du samma tagg som du använder till sopsugens inkast. 

Återvinningsrummet är endast till för hushållen i Vallastaden.

Felanmälan tagg

Har du tappat bort din tagg, kontakta oss på Tekniska verkens kundservice via e-post kundservice@tekniskaverken.se eller på telefon
0771-25 26 27 (under kontorstid kl 08.00-17.00). Ny tagg kan beställas för 200 kr/styck. 

Hyresgäster hos Stångåstaden, Studentbostäder och BoPro kontaktar sin hyresvärd. 

 

Här hittar du inkasten till sopsugen samt återvinningsrummet 

Checklista innan du använder sopsugens inkast

  • Knyt dubbelknut på alla påsar med restavfall och matavfall innan du slänger dem i sopsugens inkast. 
  • Inget löst avfall får slängas i inkasten. 
  • Endast en 20 liters påse i taget ryms i påfyllningsluckan.
  • Långa eller stora föremål får inte läggas i inkasten. De orsakar stopp och ökade kostnader. 

Så använder du sopsugens inkast

Lägg din tagg mot den svarta läsaren vid sidan av inkastluckan. Läsaren piper och en grön lampa tänds när din tagg har identifierats. Därefter öppnas luckan och du kan slänga din soppåse. 

Om luckan inte öppnas och en röd lampa lyser, vänta en stund och försök på nytt. Du kan också använda ett annat inkast för samma typ av soppåse i området.  

Matrester sorteras i gröna påsen och slängs i sopsugens inkast för matavfall. 

gröna påsen sorterar du matrester, råa eller tillagade. Till exempel frukt/grönsaksrester, bröd, kaffesump inklusive filter, te/tepåsar och fett. 

OBS! Släng inte snus, cigaretter, tobak, kattsand, jord eller aska här. Det slänger du istället i påsen för restavfall.

Rullar med gröna påsar och hållare till dem finns att hämta i återvinningsrummet i Flustret.

Restavfall sorteras i en ”vanlig plastpåse” och slängs i sopsugens inkast för restavfall.

I påsen för restavfall sorterar du till exempel blöjor, tops, kuvert, dammsugarpåsar och diskborstar. Även mindre skräp av plast, glas och papper som inte är förpackningar sorteras i påsen för restavfall. 

Obs! Kom ihåg att knyta påsarna väl och inte slänga något löst i sopsugen. Löst avfall ställer till problem och fastnar vilket leder till stopp och ökade kostnader. 

Välkommen till återvinningsrummet

Till återvinningsrummet är hushållen i Vallastaden välkomna. För att komma in i rummet använder du samma tagg som du använder till sopsugens inkast.

Tidningar och förpackningar

Tidningar och förpackningar av färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar och pappersförpackningar sorteras och lämnas i återvinningsrummet i Flustret. 

Kom ihåg att platta till och slå ihop förpackningar och kartonger för att ge plats för mer avfall i kärlen och minska antalet transporter. 

Elavfall

Elavfall sorteras för sig och lämnas i återvinningsrummet i Flustret. Här finns återvinningsskåpet Elvinn där du till exempel lämnar småelektronik, batterier och lågenergilampor. För lite större elavfall som till exempel kaffebryggare, armaturer och skrivare finns större behållare.

Grovavfall

Större hushållsavfall som inte får plats i soppåsen, till exempel pulkor, strykbrädor, golvmoppar eller uttjänta möbler lämnas i container i återvinningsrummet i Flustret. Här lämnar du också kastruller, trasiga vaser, porslin, galgar och större saker av plast som inte är förpackningar. 

Obs! Släng inte farligt avfall eller elavfall i containern för grovavfall.

Komposterbart trädgårdsavfall

I kärlen för trädgårdsavfall kan du lägga mindre mängder trädgårdsavfall som lämpar sig för kompostering. Till exempel gräsklipp, krukväxter, blommor, gräsklipp, löv, mossa och ogräs. Större mängder trädgårdsavfall lämnas på bemannad återvinningscentral. 

Obs! Lägg inte kattsand eller strö från djurburar, 
matavfall (tex potatisskal och salladsrester), jord (förutom den som finns kvar på rötterna), sten, sand eller grus i kärlet. Stubbar, stammar och grenar hör heller inte hemma här utan lämnas istället på bemannad återvinningsscentral. 

Hjälpte denna information dig? Nej