Hämtning av hushållsavfall

Vill du veta när din soptunna töms?

Fyll i din adress så hittar du din hämtningsdag. Det går bara att söka på adresser för villor, radhus och fritidshus som har egen soptunna.

När hämtar vi hos dig?

Fyll i din adress och se när vi hämtar dina sopor eller ditt trädgårdsavfall.

Hämtning från en- och tvåfamiljshus i Linköping

Hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus hämtas varannan vecka. Vanligast är att man har ett 190 liters kärl vid sin fastighet. I soptunnan lägger du väl knutna soppåsar med sorterat restavfall och gröna påsar med utsorterat matavfall.

Matavfallet blir till biogas för bussar och näring till åkermark. Påsarna med restavfall energiutvinns i Gärstadverket där de blir till fjärrvärme och el till våra hus. 

I Katrineholm är det Sörmland vatten som ansvarar för sophämtningen. 

Allt i påse med dubbelknut - inget löst avfall i soptunnan

Det är viktigt att inget löst avfall slängs i soptunnan eftersom alla soppåsar sorteras i en automatisk sorteringsanläggning. Där sorteras de gröna påsarna med matavfall ut, från övriga soppåsar. Lägg därför allt du slänger i soptunnan i väl knutna påsar. Gör dubbelknut på alla påsar.  

Ställ fram din soptunna på hämtningsdagen

Ställ ut soptunnan vid tomtgränsen eller vid bilens uppställningsplats, senast kl 06:00 på hämtningsdagen. Tänk på att placera soptunnan så att chauffören enkelt kan ta det med sig. Hjulen och handtaget ska peka utåt mot sopbilen. Passagen från tunna till sopbil ska vara fri.

Sophämtning vid helgdagar

Om inget annat meddelas, hämtas dina sopor på ordinarie hämtningsdag, även om det är en afton eller en röd dag. 

Utebliven hämtning

Som kund har du ansvar för att ställa fram kärlet till tömningsdagen och lägga allt avfall i väl förslutna påsar. Har vi missat att tömma kärlet så åtgärdar vi detta kostnadsfritt efter felanmälan.

Viktbaserad avgift - du betalar för mängden du slänger

I Linköping har vi viktbaserad avgift och på varje soptunna sitter en ID-bricka med en unik kod. Vid tömning vägs avfallet och brickan läses av. Mängden avfall ligger sedan till grund för debitering. Du kan alltså själv påverka dina avfallskostnader, genom att källsortera och minimera mängden avfall du slänger i din soptunna. Få mer information om priser.

Sorteringsguide

Vi gör det lätt att sortera rätt! Använd vår sorteringsguide om du är osäker på hur någonting ska sorteras. Skriv bara in vilket avfall du ska göra dig av med så berättar vi hur det ska sorteras.

Sophämtning och sopsug i Vallastaden 

Bor du i Vallastaden? Då slänger du dina sopor i separata sopinkast för restavfall respektive gröna påsar med matavfall. Det finns även ett miljörum i parkeringshuset Flustret. Sopinkasten öppnas med taggar. Läs mer här. 

Hjälpte denna information dig? Nej