Vika återvinningscentral i Katrineholm

Tekniska verken sköter Vika återvinningscentral på uppdrag av Sörmland Vatten.
Kontakta oss

Telefon 0150-579 52 eller e-post vika@tekniskaverken.se
Vika återvinningscentral ligger på väg 56 ca 4 km norr Katrineholm.

Hitta hit

Veckans öppettider

Vika
Vecka 39, 2022
 • Måndag07:00 - 16:00
 • Tisdag07:00 - 16:00
 • Onsdag07:00 - 19:00
 • Torsdag07:00 - 16:00
 • Fredag07:00 - 16:00
 • Lördag09:00 - 13:00
 • SöndagStängt

Vi har öppet på trettondagsafton om den dagen är en vardag eller lördag, öppet påskafton, valborgsmässoafton och pingstafton oavsett dag. Vi stänger kl 16.00 vardagar före röd dag, julafton och nyårsafton. Röda dagar har vi stängt.

Hitta på anläggningen

Ladda ner en karta och sorteringsguide (pdf)
Ris och kompost (pdf)

Förbered dig inför besöket

 • Sortera allt hemma innan du kommer till Vika. Då går besöket snabbare och smidigare när du väl är på plats. 
 • Packa bilen i den ordning som du har tänkt lämna avfallet. Sist in först ut. 
 • Töm ur kartonger i containrarna. Kartonger sorteras i container för återvinning av wellpapp. Pappersfibern i wellpapp kan återvinnas flera gånger om.

Det här kan du lämna

På Vika återvinningscentral kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp, trädgårdsavfall som kompost och ris. Vi har alltid personal på plats som kan hjälpa dig till rätta. Som privatperson är det gratis att lämna avfall om du kommer med personbil och släp. Detta gäller för företag

Om du har stora mängder metallskrot kan du lämna det till oss och få betalt för det. Då behöver du komma under en tid som vågen är bemannad på (helgfria vardagar 07.00­–16.00.)

Lämna till återbruk

Ge dina saker ett nytt liv. Lämna sakerna du inte längre behöver till oss.
 • Skänk saker till vår loppis
  Två gånger om året ordnar vi loppis på Vika där intäkterna går till en lokal förening. Om loppisen blir inställd skänks sakerna till välgörenhetsorganisationer. Du kan lämna in saker till loppisen året runt, men vi tar inte emot större möbler.  Genom åren har loppisen genererat över 1 miljon kronor och alla pengar har skänkts till välgörenhet och föreningslivet i Katrineholm.
 • Möbler
  Vi tar emot möbler och samarbetar med välgörenhetsorganisationer som hämtar och säljer möblerna i sina butiker. Organisationerna är Pingstkyrkan, Röda korset och Återvinningen.
 • Keramik och porslin
  Du kan både skänka och köpa porslin, keramik och krukor. Betala genom att sätta in valfritt belopp till vår insamling på Barncancerfonden (sök Återbruk Vika och betala via swish, Visa eller internetbank). Win-win både för miljön och för ett gott ändamål.
 • Sport och fritid
  Det finns även möjlighet att lämna sportsaker till Fritidsbanken som drivs av Katrineholms kommun.
 • Kläder och textil
  Du kan lämna kläder och andra textilier till Myrornas insamling.

Föreningar - här kan ni samla pant!

Som förening har ni möjlighet att ställa upp insamlingskärl för pant och icke pantburkar på Vika. Vi står för platsen och föreningen för tömning, hämtning av behållare samt avtal med Returpack.

Kontakta oss på vika@tekniskaverken.se för mer information och hur du anmäler föreningen till insamlingssystemet.

Tillsammans gör vi skillnad!

Det du lämnar på Vika återvinningscentral materialåtervinns eller återbrukas. Det innebär att det du lämnar in kan användas flera gånger, istället för att helt nytt material som bidrar till utsläpp av växthusgaser måste produceras. Det vi tillsammans samlade in till materialåtervinning och återbruk på Vika under 2021 bidrog till att minska utsläppen med cirka 3 521 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är lika mycket som om alla i Katrineholms kommun låter bli att köra bil under 1,5 månad!

För att göra det enklare att se vilken skillnad materialåtervinningen och återbruket vid Vika Återvinningscentral har gjort för klimatet under 2021, har vi tagit fram ovanstående jämförelsetal. Jämförelsetalen är tänkta att ge perspektiv på hur mycket klimatpåverkan minskar av att vi samlar in uttjänta produkter till materialåtervinning och återbruk.

Hur har vi räknat?

Vi räknar utifrån koldioxidekvivalenter, CO2e. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma påverkan på klimatet. Till exempel bidrar växthusgasen metan 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter.

För att räkna ut siffran har vi tittat på följande saker:

 • Hur mycket vi samlat in på Vika återvinningscentral under 2021 och hur många koldioxidekvivalenter det motsvarar (3 521 ton CO2e).
 • Hur många personer som bor i Katrineholms kommun (34 769 st).
 • Hur långt varje katrineholmare kör i genomsnitt per år (565mil).
 • Hur mycket en personbil släpper ut i genomsnitt per kilometer (0,147 kg CO2e per km).

Utifrån dessa siffror kan vi räkna ut att kommunens invånare körde 19,6 miljoner mil under 2021, och att bilarna släppte ut cirka 29 000 ton CO2e. Katrineholmarnas insamling av produkter till materialåtervinning och återbruk vid Vika Återvinningscentral under 2021 motsvarar därmed cirka 1,5 månads bilåkande för alla invånare i kommunen.

Hjälpte denna information dig? Nej