Förändrade elnätspriser 2018

Large thumbnail
Nyheter
24 oktober 2017 11:03

Tekniska verken i Linköping och Katrineholm höjer elnätspriset med i genomsnitt 4 procent från och med 1 januari 2018, för att kunna fortsätta investera i, och förbättra, elnätet.

Tekniska verken arbetar kontinuerligt med att underhålla, förstärka, förnya och bygga ut elnätet, vilket ger en långsiktig leveranssäkerhet med färre och kortare strömavbrott. Under kommande femårsperiod 2018-2023 ökar Tekniska verken investeringarna med 400 miljoner kronor.

Exempel på åtgärder som kommer att ske under 2018 i Linköpingsnätet är förnyelse av kabelförband mellan mottagningsstation vid Stånggatan och mottagningsstation vid Gärstad, utbyte av gammal kabel i Badhusgatan-Kungsgatan, Södra Svedengatan, Ugglegatan och Aborrvägen-Fjärilsvägen. Luftledning kommer grävas ner i Kaga (Odensfors-Svartåfors), Skeda Udde-Siktesbo och i Landeryd.

I Katrineholmsnätet kommer äldre kablar bytas ut i Värmbol, Sköldinge, Lövåsen och Marmorbyn. Samförläggning i samband med Utsikt Bredbands fibersatsning på landsbygden kommer att fortsätta.

Behovet av el och kraven på elnäten kommer att öka framöver, något Tekniska verken behöver rusta för. Det kommer också krav på nya mätare, vilket gör att Tekniska verken successivt kommer att byta alla mätare. Förnybar elproduktion kommer att öka, även från solceller på fastigheter, vilket kräver mer flexibla elnät eftersom kraften blir mer väderberoende och decentraliserad.

I Linköpingsnätet blir höjningen för en genomsnittlig villa 9 kronor per månad, och för en genomsnittlig lägenhet 10,50 kronor per månad. En eluppvärmd villa får 14 kronor mer i kostnad per månad.

I Katrineholmsnätet blir höjningen för en genomsnittlig villa 16 kronor per månad, för en genomsnittlig lägenhet 10 kronor per månad, och en eluppvärmd villa 26 kronor per månad.

För mer information kontakta gärna:
Lovisa Fricot Norén, vd Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB, 013-20 91 51
lovisa.fricot.noren@tekniskaverken.se

Lana Brunell, pressansvarig Tekniska verken i Linköping AB, 013-20 82 19
lana.brunell@tekniskaverken.se