Nu kör vi - Sortera mera!

Large thumbnail
Pressmeddelanden
19 december 2017 17:16

Linköpingsborna tycker att det är viktigt med källsortering, det råder det ingen tvekan om enligt en helt färsk attitydundersökning. Hela 93 procent av Linköpingsborna svarar att de tycker att det är mycket viktigt eller viktigt att källsortera sitt avfall för återvinning. Tre av fyra svarar att det tycker att det är mycket viktigt.

Den positiva inställningen är en stor tillgång när Tekniska verken nu drar igång kampanjen Sortera mera.
De flesta mår bra av ordning och reda, och när var sak har sin plats. De allra flesta är också positiva till att sortera sitt hushållsavfall, vilket attitydundersökningen visar, men då och då behövs det en påminnelse om vikten av att sortera rätt, och kanske en liten puff för att bli ännu lite bättre på det. 

- Med en så positiv inställning som finns i Linköping kan man komma långt! Och om alla blev fullfjädrade sorteringsproffs skulle Linköpingsbornas vanliga soppåse med restavfall kunna bli en tredjedel så stor som den är idag, säger Linda Genander, kommunikatör för hushållsavfallstjänster på Tekniska verken.

När Linköpingsborna svarar på frågor om sina sorteringsvanor så är det glas och tidningar som ligger i topp, tätt följt av förpackningar av metall och papper. Plastförpackningar hamnar lite på efterkälken, vilket också stämmer överens med resultatet från plockanalyser som gjorts på soppåsar. I dessa kan man till exempel också se en hel del pappersförpackningar. Av innehållet i vanliga soppåsen är 38 procent förpackningar och tidningar - som skulle kunnat lämnas till återvinning, och drygt 20 procent är matavfall - som skulle ha kunnat hamna i gröna påsen.

När Linköpingsborna sorterar sitt avfall och lämnar det till rätt återvinning så hjälper det till att spara resurser. Material kan användas på nytt och energi kan sparas.

Var sak har sin plats helt enkelt. Sortera mera.

Här kan du läsa mer om Sortera mera.

 För mer information kontakta gärna:
Linda Genander, kommunikatör hushållsavfallstjänster, Tekniska verken i Linköping, 013-20 91 63
linda.genander@tekniskaverken.se

Johan Borg, avdelningschef hushållsavfallstjänster, Tekniska verken i Linköping, 013-20 81 19
johan.borg@tekniskaverken.se

Attitydundersökningen, som är en omnibus, har genomförts av CMA Research AB under perioden 13-30 november 2017. Syftet har varit att kartlägga linköpingsbornas attityder till återvinning och källsortering. Målgruppen för Linköpingsbussen är privatpersoner i Linköping i åldern 16-75 år. Totalt har 501 personer intervjuats.