Tekniska verken får 30 miljoner kronor till produktion av flytande biogas

Large thumbnail
Pressmeddelanden
05 december 2017 15:54

Naturvårdsverket ger totalt 33 miljoner kronor i stöd till nya miljöprojekt i Östergötland, från Klimatklivet. Störst summa – 30,6 miljoner kronor – får Tekniska verken för att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas.

Flera av åtgärderna, som Naturvårdsverket har beslutat om att stötta från Klimatklivet, är breda satsningar som innebär att utsläppen minskar samtidigt som man producerar nya material eller drivmedel. En stor del av pengarna går till åtgärder som bidrar till mer plaståtervinning, bättre avfallshantering och ökad biogasproduktion.

- Ökad produktion av och omställning till fossilfria energikällor är en nyckelfråga för att nå uppsatta klimatmål, säger Susanne Claesson, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Östergötland.

Störst bidrag i Östergötland får Tekniska verken i Linköping AB som får stöd för att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas (LBG) i Linköping. Genom att kondensera biogas (metan) till flytande form (så kallad LBG) kan nya marknader för biogas öppna sig.

- Vi är mycket glada för beskedet om beviljat bidrag från Klimatklivet, och det visar att en satsning på en ny produktionsanläggning för flytande biogas (LBG-Liquified BioGas) i Linköping är viktig för miljön. Ett räkneexempel är att om biogasproduktionen tack vare LBG kan ökas med 30 GWh/år så kan fossila drivmedel i samhället ersättas, motsvarande en reducering av miljöpåverkan med ca 7000 ton koldioxidekvivalenter/år. LBG kan exempelvis användas som drivmedel i tunga transporter som lastbilar, i sjöfart som har konverterats till flytande naturgas och som bränsle i olika typer av processindustrier. Eftersom flytande biogas tar mindre plats per energienhet än den komprimerade biogas som säljs idag kan den också effektivare transporteras till tankstationer som inte är anslutna till gasnätet. Nästa viktiga steg i processen är att Tekniska verkens styrelse ska fatta ett inriktningsbeslut om ett eventuellt genomförande av projektet, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef vatten och avlopp,Tekniska verken i Linköping.

Den totala investeringskostnaden för projektet att uppföra en produktionsanläggning för flytande biogas, beräknas till 68 miljoner kronor. 45 procent av kostnaden (upp till 30,6 miljoner kronor) betalas av Klimatklivet och resterande 55 procent (37,4 miljoner kronor) av Tekniska verken.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Lövsén, affärsområdeschef vatten och avlopp, 013-20 81 91
anna.lovsen@tekniskaverken.se

Klimatklivet är fokuserat på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta och administreras av Naturvårdsverket i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet.
Läs mer om klimatklivet här