Tekniska verken värd för kvinnliga nätverket Qraftsamling

Large thumbnail
Pressmeddelanden
25 oktober 2017 17:41

Tekniska verken är i höst värdföretag för Qraftsamling, och onsdagen den 29 november och torsdagen den 30 november träffas kvinnor som är med i programmet i Linköping under temat "Förändringsledning". Vad händer psykologiskt under förändring? Hur kan ledare påverka och förstå andra under en sådan process? Viktiga frågor då motivation krävs för förändring.

Qraftsamling är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnliga chefer, första linjens eller högre, med vilja och potential att utvecklas vidare. Målet är att öka andelen kvinnliga chefer i energibranschen, men det är även ett kraftfullt ledarutvecklingsprogram för erfarna kvinnliga chefer och ett förändringsprogram för ledning och styrelse i energiföretag som ska bidra till ökad andel kvinnor i ledande befattning.

Företagen som är med i Qraftsamling nominerar en eller två erfarna kvinnliga chefer som adepter, som får gå ett ledarutvecklingsprogram under året. Företaget nominerar också två mentorkandidater, allt för att matchningen med adepterna ska bli så optimal som möjligt.

- Vi tycker det är jätteviktigt att vara med i Qraftsamling och jobbar aktivt för en mer jämställd bransch där vi vill locka fler kvinnliga medarbetare att jobba hos oss, inte minst kvinnliga chefer. Vi jobbar mycket med ledarskapsfrågor och mångfald, det finns exempelvis både en mångfaldskommitté, ett mentorsprogram för utlandsfödda akademiker och interna ledarskapsprogram. För Tekniska verken är mångfald en självklarhet, det är en förutsättning för utveckling både för de anställda och företaget, säger Anders Jonsson, vd på Tekniska verken i Linköping.

Tekniska verkens två adepter i programmet, som avslutas våren 2018, är Christina Wiktorsson, chef koncerncontroller och Eva Braun, inköpschef. Adepterna och har varsin mentor som ska vara bollplank och ge stöd under programmets genomförande.

För mer information kontakta gärna:
Anders Jonsson, vd, Tekniska verken i Linköping, 013-30 82 21
anders.jonsson@tekniskaverken.se

Qraftsamling är ett årslångt program i Energiföretagen Sveriges regi. Syftet är att stödja företag i energibranschen som vill arbeta systematiskt för jämställdhet. Qraftsamling skapades för att erbjuda ett tydligt redskap för branschens gemensamma vilja att systematiskt arbeta med jämställdhetsfrågorna.

Genom ett konsekvent jämställdhetsarbete ökar företagets förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, både kvinnor och män.

http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Kurs-och-konferens/Kurser/Q/Qraftsamling/