Typografi

Tekniska verkens profilerande typsnitt heter Karmina Sans och Karmina Serif. För att använda dessa krävs typsnittslicens. Dokument med de profilerande typsnitten ska sparas som pdf innan de distribueras vidare. Kontakta Kommunikationsavdelningen för att få tillgång till typsnitten.

Karmina Sans 

Används framför allt i rubriker, mellanrubriker och faktatexter. Vikterna Regular och Bold täcker de flesta behoven, men Light och Heavy kan användas för att särskilja ord eller stycken.

Karmina Serif

Används framför allt i brödtext. Primärt ska Regular användas, med Italic som utmärkning av vissa ord och fraser.

I digitala medier och internt bruk

Typsnitten Calibri och Palatino används på webben och i våra Officemallar. Eftersom de tillhör Officepaketets grunduppsättning, så minimeras risken för typsnittskrångel i till exempel Microsoft Word och PowerPoint. Palatino används vid längre brödtexter.

Hjälpte denna information dig? Nej