Riktlinjer visuell identitet

Hur vi kommunicerar visuellt är en viktig del av vårt varumärke. Den visuella identiteten ska inspirera, ge vägledning och signalera vad vi står för.

Den visuella identiteten ska även ge allmänheten en bild av oss som överensstämmer med vår egen vision och våra löften. All vår kommunikation, även den visuella, ska speglas av våra värdeord: Drivande, positiva och trovärdiga. 

Manualen visar vägen

I den grafiska manualen finns regler och riktlinjer för vår visuella kommunikation. Genom att följa riktlinjerna bidrar vi till att göra vårt varumärke tydligt. Under respektive underkategori hittar du riktlinjer för användning av vår logotyp, typsnitt, vårt illustrationsmanér, grafiska element och våra profilfärger

Vem ska använda den grafiska manualen?

Manualen är en hjälp för interna och externa formgivare, byråer, tidningar, tryckerier och för våra medarbetare på Tekniska verken.

Kontakta oss för mer information

Anna Nestun
Marknadskommunikations-chef
Kommunikationsavdelningen
Hjälpte denna information dig? Nej