Logotyp

Tekniska verkens logotyp består av en symbol och en ordbild. Symbolen är en uppmjukad stilisering av bokstäverna T och V. Man kan också läsa in tanken om ett kretslopp, med delar som samverkar och en fokuspunkt i mitten. Logotypens grundversion är en symbol i tre blå toner med en svart ordbild.Tekniska verkens logotyp med varianter finns för nedladdning i vårt pressrum.

Regler

Logotypen får aldrig förvrängas. Det är inte heller tillåtet att skapa egna original eller varianter av logotypen. Symbolen och ordbilden ska som regel aldrig separeras, med vissa undantag som måste godkännas av Marknadskommunikationschefen.

Logotypens frizon och minsta storlek

Logotypen ska placeras så att den uppfattas så tydligt som möjligt. Minsta tillåtna storlek är 15 mm bred inklusive både symbol och ordbild.

Runt logotypen ska alltid finnas en frizon, där inga andra logotyper, bilder eller texter får placeras. Det enda undantaget från frizonen är Tekniska verkens eget grafiska element. Logotypens frizon får inte vara mindre än i exemplet nedan. 

Frizonen baseras på höjden av logotypens versala T – visat med kvadraten i bilden. Minst ett X i höjd och bredd runt logotypen ska lämnas fritt. När logotypen placeras i en så kallad platshållare ska det vara 2X fritt utrymme till höger om logotypen.

Logotypvarianter

Logotypen ska främst användas mot vit eller ljus bakgrund, men den finns även i andra varianter som du ser nedan. Alla varianter finns att ladda ner i vårt pressrum.

 

 

 

Samprofilering

När Tekniska verken samarbetar med andra aktörer har vi riktlinjer för hur vi syns tillsammans.

Tekniska verken som huvudavsändare

När Tekniska verken är huvudavsändare används vår visuella identitet. Vid trycksaksproduktion ska vår logotyp finnas på framsidan och baksidan tillsammans med övriga parter. Avståndet mellan logotyperna ska vara 2 X, som du ser på bilden ovan. X är höjden på versala T i kvadrat. Höjden på samverkande parters logotyper ska vara samma som Tekniska verkens ordbild.

Om det är fler än fyra parter som samverkar skrivs parternas namn ut i text istället för logotyper, till exempel ”Tekniska verken i samarbete med East Sweden, Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Linköpings universitet”.

Tekniska verken som jämbördig part

När Tekniska verken samverkar på lika villkor med andra parter är det viktigt att logotyperna har samma storleksförhållande. Tekniska verken kan inte göra anspråk på att vår visuella identitet används, men om övriga parter inte motsätter sig det finns inga hinder för detta.

Tekniska verken som minoritetspart

När Tekniska verken är minoritetspart används huvudavsändarens riktlinjer för samprofilering. Kontrollera om Tekniska verkens logotyp ska användas mot en ljus eller mörk bakgrund, så att rätt logotyporiginal skickas.

Samprofilering av Tekniska verken och dess dotterbolag

När Tekniska verkens logotype ska exponeras tillsammans med våra dotterbolag så gäller särskilda regler för varje bolags logotype. Detta för att skapa harmoni mellan de olika logotyperna. När det gäller frizoner finns det separata regler för respektive logotype som ska följas.

För Utsikt Bredband gäller regeln att UB:s textbild ska linjera med Tekniska verkens symbol i övre kant.
I underkant linjerar texterna med varandra.
För Svensk Biogas gäller regeln att symbolerna ska vara lika höga.
För Bixia gäller regeln att Bixias logotyp inte är bredare än Tekniska verkens symbol + texten ”verken” på andra raden.
Hjälpte denna information dig? Nej